Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60288
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Skutnabb-Kangas, Tove
Title: Lingvistinė įvairovė, kalbų teisės ir kalbų ekologija
Other Title: Linguistic diversity, language rights and language ecology
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2018, nr. 13, p. 14-59
Date: 2018
Keywords: ITM vaikai ir kalbos;Lingvicizmas;Lingvistinė įvairovė;Kalbų teisės;Lingvistinės žmogaus teisės;ITM children and languages;Linguicism;Linguistic diversity;Language rights;Linguistic human rights
Abstract: Siekiant išspręsti gyvybiškai svarbias XXI amžiaus problemas – biologinės įvairovės ir sveikos ekosistemos išlaikymą pasaulyje – svarbu išlaikyti lingvistinę įvairovę ir užkirsti kelią vis spartėjančiam kalbų išnykimui, taip užtikrinant lingvistines žmogaus teises. Autorė pateikia išsamius su lingvistine įvairove ir kalbų ekologija susijusių terminų paaiškinimus ir nagrinėja, ar tarptautiniai bei regioniniai dokumentai – chartijos ir konvencijos – savo straipsniuose apie kalbų teises švietime remia vietinių, genčių ir mažumų kalbas (tuo pačiu ir pasaulio lingvistinę įvairovę) ir saugo jas nuo išnykimo. Akivaizdu, kad dauguma pasaulio švietimo sistemų remia lingvistinį genocidą čiabuvių, genčių ir mažumų vaikų kalbų teisių atžvilgiu, teikdamos atimtinį švietimą, kuris, anot Amartya Sen, atima iš vaikų galimybes plėtoti jų gebėjimus, taip sąlygojant skurdą ir žmogaus teisių apskritai pažeidimus. Autorė taip pat įrodo ligvistinės įvairovės ir kalbų teisių svarbą bioįvairovės ir sveikos ekosistemos užtikrinimui.
Aiming at the maintenance of biodiversity and healthy ecosystem in the world – vital issues of the 21st century – it is important to preserve linguistic diversity and prevent the increasing language endangerment, thus ensuring the support of linguistic human rights. The author presents a comprehensive explanation of the key terms related to linguistic diversity and language ecology and investigates if educational language rights in international and regional Charters/Conventions support the maintenance of indigenous, tribal and minority languages (the world’s linguistic diversity), thus preventing language endangerment. The answer is that most educational systems in the word today support linguistic genocide in relation to indigenous, tribal and minority children’s language rights, by providing subtractive education as capability deprivation (according to Amartya Sen), which leads to poverty and violation of human rights in general. The author also argues why linguistic diversity and language rights are important for the maintenance of biodiversity and thus a healthy ecosystem.
Internet: https://doi.org/10.2478/sm-2018-0011
https://hdl.handle.net/20.500.12259/60288
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2018, nr. 13

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

20
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons