Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60284
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Mutlu, Volkan
Title: Relationship of personality types and strategy choices in foreign language learning
Other Title: Ryšys tarp asmenybės tipo ir užsienio kalbos mokymosi strategijų pasirinkimo
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2018, nr. 13, p. 152-167
Date: 2018
Keywords: Personality types;SILL;Learning strategy;Myers and Briggs;Asmenybės tipai;SILL strategijų inventorius;Mokymosi strategijos;Myers ir Briggs
Abstract: Language learning is a comprehensive concept encompassing numerous components and needs. Because of this, it is affected by various subjects, the most significant of which are learner personality and the language learning strategy choices of students. Taking into consideration the importance of these factors in language education, the main aim of this study is to discover the relationship of students’ personality types and their language learning strategy choices, also taking into account their language levels, in order to provide information for syllabus designers and language teachers. In order to do so, a survey design method was used, supported by the Myers Briggs Personality Test and the SILL (Strategy Inventory for Language Learning). Sixty-eight randomly selected students participated in the study. After analyzing data with SPSS 23.0, it was found that there is no significant statistical relationship between strategy choices and personality types. On the other hand, the participants showed different characteristics (most of them had ESTJ, or “extravert, sensing, thinking, judging” characteristics); furthermore, they desired to use different learning styles, the most often used of which were compensation, memory, and social strategies. This study is important in that it revealed that students can have different characteristics and learning strategies, and that these differences should be taken into consideration while planning a language course.
Kalbų mokymasis – tai sudėtinga sąvoka, apimanti įvairius komponentus ir poreikius. Dėl šios priežasties įvairūs veiksniai turi įtakos kalbų mokymuisi. Kaip vienus iš svarbiausių galima išskirti asmenybės tipą ir kalbų mokymosi strategijų pasirinkimą. Atsižvelgiant į šių veiksnių svarbą mokant(is) kalbos, pagrindinis tyrimo tikslas yra išsiaiškinti studentų asmenybės tipų ir kalbos mokymosi strategijų pasirinkimo santykį. Siekiant suteikti informacijos studijų programų sudarytojams ir kalbų mokytojams, tyrime taip pat atsižvelgiama į studentų kalbos lygius. Tyrime, sudarytame taikant tokius instrumentus kaip Myers-Briggs asmenybės testą ir SILL (Kalbos mokymosi strategijų inventorių), dalyvavo 68 atsitiktinai atrinkti studentai. Išnagrinėjus tyrimo duomenis, naudojant SPSS 23.0 programą, nustatyta, kad nėra žymaus statistiškai reikšmingo skirtumo tarp kalbos mokymosi strategijų pasirinkimo ir asmenybės tipų. Kita vertus, tyrimas atskleidė skirtingas dalyvių savybes (didžioji dalis yra ESTJ tipo asmenybės, kai dominuoja ekstraversija, sensorika, mąstymas, vertinimas) ir jų polinkį naudoti skirtingas mokymosi strategijas, iš kurių dažniausiai pasitaiko kompensacinės, atminties ir socialinės strategijos. Šis tyrimas yra aktualus, nes atskleidžia, kad studentai gali turėti skirtingas asmenybės savybes ir naudoti skirtingas mokymosi strategijas, ir į šiuos skirtumus reikia atsižvelgti planuojant kalbos mokymo programas.
Internet: https://doi.org/10.2478/sm-2018-0015
https://hdl.handle.net/20.500.12259/60284
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2018, nr. 13

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

23
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons