Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60283
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Karimnia, Amin;Khodashenas, Mohammad Reza
Title: Medical students’ English language learning: needs and perceptions
Other Title: Anglų kalbos kursai medicinos studentams: poreikiai ir suvokimas
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2018, nr. 13, p. 168-195
Date: 2018
Keywords: Needs analysis;English for specific purposes (ESP);Hutchinson and Waters’ needs analysis framework;Poreikių analizė;Specialioji anglų kalba (ESP);„Hutchinson ir Waters“ poreikių analizės sistema
Abstract: This study investigated the medical students’ English language learning needs and their perceptions of ESP courses in an academic environment. To do this, 100 medical students studying medical sciences in the faculty of medicine in Mashhad, Iran, were selected as the participants. Hutchinson and Waters’ target language needs analysis framework was drawn on as the analytic model guiding the study. A needs analysis questionnaire was used for data collection. The questionnaire designed to identify the learners’ perceptions of the frequency of English language skills/sub-skills use, the importance of English language learning, their ability in using language skills, their needs of language learning and their preferences of an English language course. After gathering and analyzing the data, it was found that reading skill is given priority by the students in terms of frequency of use, importance and proficiency. It also revealed that students need and prefer training in speaking, listening and communication skills. Considering the students’ perceptions of the current ESP course, the findings implied that the English language skills incorporated in the current ESP book for the medical students and the allocated time for this course are not compatible with the English language learning needs and wants of the students.
Šiame tyrime nagrinėjamas medicinos fakulteto studentų anglų kalbos poreikiai ir jų nuomonė apie specialiosios anglų kalbos (ESP) kursus akademinėje aplinkoje. Tyrimui buvo pasirinkti 100 medicinos studentų, besimokančių Medicinos mokslų fakultete Mašade, Irane. Kaip analitinis modelis pasirinkta Hutchinson ir Waters tikslinės kalbos poreikių analizės sistema. Duomenų rinkimui buvo naudojamas poreikių analizės klausimynas, kuris skirtas nustatyti besimokančiųjų nuomonę apie anglų kalbos įgūdžių naudojimo dažnumą, anglų kalbos mokymosi svarbą, gebėjimą panaudoti kalbos įgūdžius, kalbos mokymosi poreikius ir pageidavimus mokytis tam tikrų anglų kalbos specifiniais tikslais kursų. Surinkus ir išanalizavus duomenis buvo nustatyta, kad pagal vartojimo dažnumą, svarbą ir gebėjimus medicinos studentams svarbiausi yra skaitymo įgūdžiai. Tyrimas taip pat parodė, kad studentai jaučia poreikį ir teikia pirmenybę kalbėjimo, klausymo ir bendravimo įgūdžių lavinimui. Atsižvelgiant į studentų nuomonę apie dabartinį ESP kursą, galima daryti išvadą, kad anglų kalbos įgūdžių lavinimas, esantis dabartiniame ESP vadovėlyje medicinos studentams, ir laikas, skirtas šiam kursui, yra nesuderinti su studentų anglų kalbos mokymosi poreikiais ir pageidavimais.
Internet: https://doi.org/10.2478/sm-2018-0016
https://hdl.handle.net/20.500.12259/60283
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2018, nr. 13

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

16
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons