Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60277
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Yaşar, Muhammet Ruhat;Amac, Zeynel
Title: Teaching Syrian students in Turkish schools: experiences of teachers
Other Title: Sirijos vaikų mokymas Turkijos mokyklose: mokytojų patirtys
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2018, nr. 13, p. 232-244
Date: 2018
Keywords: Educating refugees;Kilis;Middle schools;Multiculturalism;Syrians;Primary schools;Pabėgėlių ugdymas;Pradinės mokyklos;Vidurinės mokyklos;Daugiakultūriškumas;Sirai
Abstract: The Syrian civil war has resulted in approximately three and a half million Syrians relocating in Turkey. In 2016, the Ministry of Education implemented an inclusive approach to schooling of Syrian asylum-seekers’ children by educating them in public schools with their Turkish peers. This was intended as a means to address their educational needs, assist them with integration into Turkish culture, and prevent a generation gap. Public schooling, as a basic human right and as a way of integration to Turkish society, is provided for free at all levels of education in Turkey. The inclusion of Syrian students into the Turkish school environment is a new experience for Turkish teachers, and if the inclusion process is not managed properly, the consequences can have negative effects on both students and their teachers. The purpose of this phenomenological study was to explore the experiences of teachers teaching Syrian students in the city of Kilis, where the number of asylum-seekers outnumbered its original population and almost one-fifth of the students in public schools are Syrians. The guiding question of this research was “What are the lived experiences of primary and middle school teachers educating Syrian children in inclusive classrooms?” Five teachers from four different primary and middle schools were interviewed. The six open-ended interview questions allowed the participants to reflect on their experiences. The data were collected during the spring semester of 2017. The interviews were analyzed according to thematic methods. Three themes emerged: Language barriers, lack of family support, and teachers’ lack of pedagogical skills for teaching asylum-seeker students.
Sirijos pilietinis karas taip pat paveikė ir Turkiją, nes maždaug trys su puse milijono sirų dabar gyvena šioje šalyje. Švietimo ministerija vykdo visapusišką Sirijos piliečių, prašančių prieglobsčio, vaikų mokymo programą, kurios pagrindinis tikslas yra vaikų mokymas valstybinėse mokyklose kartu su turkų bendraamžiais. Ši programa pradėta vykdyti nuo 2016 m. Taip siekiama užtikrinti sirų vaikų švietimo poreikių įgyvendinimą, integraciją į turkų kultūrą ir užkirsti kelią kartų atotrūkiui. Švietimas, kaip pagrindinė žmogaus teisė ir būdas integruotis į turkų visuomenę, yra nemokamas visose Turkijos švietimo įstaigose. Sirijos mokinių integracija į turkų mokyklas yra naujas iššūkis mokytojams, ir jei šis procesas nėra tinkamai vykdomas, tai gali turėti neigiamų pasekmių tiek mokiniams, tiek jų mokytojams. Šio fenomenologinio tyrimo tikslas yra analizuoti mokytojų patirtį mokant mokinius iš Sirijos, prisiglaudusius Kilio mieste, kuriame prieglobsčio prašančių piliečių skaičius viršijo vietos gyventojų skaičių, ir beveik penktadalis mokinių valstybinėse mokyklose yra sirai. Pagrindinis tyrimo klausimas – kokios yra asmeninės pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojų, kurie moko vaikus iš Sirijos, patirtys. Apklausoje dalyvavo penki mokytojai iš keturių skirtingų pradinių ir vidurinių mokyklų. Šeši atviri interviu klausimai leido dalyviams apmąstyti savo patirtį. Duomenys buvo surinkti 2017 m. pavasario semestro metu. Interviu buvo analizuojami naudojant teminį metodą. Tyrime atskleistos trys pagrindinės problemos: kalbos barjeras, nepakankama šeimos parama ir pedagoginių įgūdžių dirbant su prieglobsčio prašančiais mokiniais trūkumas.
Internet: https://doi.org/10.2478/sm-2018-0019
https://hdl.handle.net/20.500.12259/60277
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2018, nr. 13

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

17
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons