Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60121
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Kuizinienė, Dalia
Title: M. Katiliškio kūryba: tarp tradicijos ir modernizmo
Other Title: Marius Katiliškis’ creative work: between tradition and modernism
Is part of: Žiemgala: istorijos ir kultūros žurnalas. Kaunas : Žiemgalos leidykla, 2018, nr. 2
Extent: p. 13-16
Date: 2018
Keywords: Lietuvių išeivijos proza;Modernizmas literatūroje;Tradicija;Katiliškis Marius;Prose of Lithuanian emigration;Modernism in literature;Tradition;Katiliškis Marius
Abstract: Straipsnyje lietuvių literatūros klasiko Mariaus Katiliškio (1914–1980) kūryba yra pristatoma per tradicinės lietuvių prozos ir modernizmo sandūrą. Žemininkų lankininkų generacijos, į lietuvių literatūrą atėjusios jau išeivijoje, atstovų kūrybai būdingas maištas, nauja tematika bei stilistika. Rašytojo Mariaus Katiliškio kūryba gali būti skiriama į du etapus. Ankstyvojo laikotarpio kūryba (debiutinis novelių rinkinys Prasilenkimo valanda, novelių romanas Užuovėja, romanas Miškais ateina ruduo) atsiremia į lietuvių literatūros tradiciją, tačiau ją ir transformuoja. Šiuose kūriniuose su didele įtaiga kuriami ekspresyvūs netradiciniai charakteriai, gamtos vaizdiniai įgauna metaforinę prasmę. Daugelyje išeivijoje rašytų savo kūrinių rašytojas modernizuoja tradiciją: atsiranda netikėti sugretinimai, kūrinio pabaiga neturi aiškaus siužetinio epilogo, įgauna mįslės formą, yra simbolizuojama, paliekant skaitytojui ieškoti atsakymo, svarstyti, diskutuoti. Vėlyvojo etapo apsakymuose gamtos peizažą keičia nepatrauklaus, nemalonaus miesto aprašymai. Urbanizuoti vaizdiniai tik paryškina personažų vienatvę, tampa nevykusiu lietuviško peizažo pakaitalu. Katiliškis arba dramatizuoja išeiviškąją tikrovę, arba ją šaržuoja
In the article, the creative work of Lithuanian writer Marius Katiliškis (1914–1980) is presented through the prism of the traditional Lithuanian prose and modernism. The rebellion, new themes and stylistics were typical of the work of the representatives of the “Earth” (žemininkai) and “Folios” (lankininkai) generation, who came to the Lithuanian literature in emigration. Marius Katiliskis’ works can be divided into two stages. The works of the early period (the debut collection of short stories Prasilenkimo valanda, the novels Užuovėja and Miškais ateina ruduo) continue the tradition of Lithuanian literature, but also transform it. In these works, expressive non-traditional characters are created with great enthusiasm, and images of nature acquire a metaphorical meaning. In many works written in emigration Katiliškis modernizes the tradition: there arise unexpected comparisons, the end of the work has no clear epilogue of the storyline, takes on the form of a riddle, is symbolized, leaving the reader to seek an answer, to consider, to discuss. In the late-stage stories, the landscape is changed by descriptions of unattractive, unpleasant city. Urbanized images only highlight the loneliness of the characters, becoming a poor substitute for the Lithuanian landscape. Marius Katiliškis either dramatizes the reality of emigration or caricatures it
Internet: http://www.ziemgala.lt/lt/zurnalas-ziemgala/ziemgala-20182/m-katiliskio-kuryba-tarp-tradicijos-ir-modernizmo
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Lituanistikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.92 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

162
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.