Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/600
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Tsykalova, Lyudmyla
Title: Culture in international relations : human security and sovereignty building in the Palestinian territories
Other Title: Kultūra tarptautiniuose santykiuose : asmens saugumas ir suvereniteto stiprinimas Palestinos teritorijose
Is part of: Politikos mokslų almanachas, 2014, [T.] 16, p. 29-45
Date: 2014
Keywords: Tarptautiniai santykiai;Paveldas;Palestina;UNESCO;Suverenitetas;International relations;Heritage;Palestine;Sovereignty
Abstract: Palestinos teritorijose tarptautinė pilietinė visuomenė, siekdama sudaryti sąlygas asmens saugumui ir suverenitetui kurti, kaip priemonę pasitelkia kultūrinio paveldo apsaugą. Šios studijos objektas – atvejis su Batiro kaimu, esančiu už 7 km į pietvakarius nuo Jeruzalės. Izraelio gyvenviečių plėtrašito kaimo apylinkėse yra vienas iš aštriausių diplomatinių ginčų objektų pastaraisiais metais. Vietos valdžia ir tarptautinės institucijos deda daug pastangų, kad Batiras būtų pripažintas pasaulinės reikšmės kultūros paveldu. Tarptautinių santykių perspektyvos požiūriu šiame straipsnyje aptariamas atvejis buvo svarbus sraigtelis sudėtingame mechanizme Palestinai tampant UNESCO nare. Nors tai ir nėra teisinis Palestinos suvereniteto pripažinimas, didžioji dalis valstybių, kurios balsavo už šios šalies priėmimą į UNESCO, tarptautiniu lygiu remia Palestinos nacionalinio apsisprendimo ir suvereniteto teisę.
In the Palestinian Territories international civil society uses conservation of cultural heritage to protect human security and to enforce sovereignty building. The case study describes Battir Village, located 7 km southwest from Jerusalem. Geopolitical assessment has put human security in Battir at risk. The expansion of Israeli settlements surrounding the village area is among the most delicate international diplomacy issues of the last years. Local and international bodies have implemented a series of activities with the aim of recognising Battir as a world heritage site. At the international level, the described case study is an ingenious detail in the complex mechanism that has allowed Palestine to become a full member of UNESCO. While this alone is not legal recognition of Palestinian sovereignty, the large majority of nations that supported Palestine’s admission shows that there is global support of Palestinian national rights and sovereignty.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/600
http://dx.doi.org/10.7220/2335-7185.16.2
https://hdl.handle.net/20.500.12259/600
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2014, [t.] 16

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.