Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/59963
Type of publication: Mokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos (K4c);Reports of science exploratory works and projects (K4c)
Field of Science: Biologija (N010);Biology (N010)
Author(s): Zych, Marcin;Juzėnas, Sigitas;Daubaras, Remigijus;Česonienė, Laima;Stakėnas, Vidas;Tamutis, Vytautas;Kaškonienė, Vilma
Title: Plynųjų kirtimų poveikis pušynų ekosistemoms ir būdai joms stabilizuoti : mokslinės-praktinės rekomendacijos / Remigijus Daubaras, Laima Česonienė, Vidas Stakėnas, Vytautas Tamutis, Vilma Kaškonienė, Marcin Zych, Sigitas Juzėnas
Extent: 30 p
Publishing data: Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 2018
Note: ISBN: 978-609-467-360-3 (elektroninis). Projektas „Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų biologinės įvairovės dinamikai tyrimai“ (MEKODINA); nr. SIT-1/2015
Keywords: Plynieji kirtimai;Pušynų ekosistema;Mikrobiota;Entomofauna;Clear cuttings;Biodiversity;Microbiota;Entomofauna
ISBN: 9786094673610
9786094673603
Abstract: Miškų naudojimo intensyvumas pastaruoju metu didėja, nes išsiplėtė medienos ir kirtimų atliekų panaudojimo galimybės. Po miško kirtimų, ypač po plynųjų kirtimų, labai staigiai pasikeičia ekologinės sąlygos, į kurias jautriai reaguoja žolių-krūmokšnių ardo augalai ir smulkioji miško fauna (taip pat ir entomofauna). Yra nustatyta, kad plynai iškirstame plote iš esmės keičiasi tiek iki tol ten augusių augalų, tiek ten gyvenusių gyvūnų rūšinė sudėtis, dominuojančių rūšių spektras, ekologinių grupių proporcinis pasiskirstymas. Miško dirvožemis po plynųjų kirtimų taip pat patiria neigiamą vėjo ir lietaus poveikį o jo kokybiniai rodikliai yra įtakojami kirtavietėse paliekamų kirtimo atliekų. Rekomendacijos parengtos vykdant NMP projektą „Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų biologinės įvairovės dinamikai tyrimai“, finansuojamą Lietuvos mokslo tarybos (sutartis SIT-1/2015)
Intensity of forest exploitation increased due to the expanding of use of timber and cutting residues in last years. Changes of the environmental conditions after clear cuttings were very significant, and considerable decline of understory plant and forest entomofauna species was determined. Forest soils were effected by wind and rain in the clear-cutted territories, and fertility of soils depended on the residues in the cutted plots. The presented recommendations are based on the results of the project „Study of impact of clear cuttings on biodiversity dynamics in forest ecosystems“, financed by Grant SIT-1/2015 from the Research Council of Lithuania
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/59963
https://hdl.handle.net/20.500.12259/59963
https://doi.org/10.7220/9786094673603
Affiliation(s): Biochemijos katedra
Botanikos sodas
Gamtos mokslų fakultetas
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas, Miškų institutas
Pomologijos kolekcijų sektorius
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.68 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

364
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

320
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.