Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/59852
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Konferencijų tezės nerecenzuojamuose leidiniuose / Conference theses in non-peer-reviewed publications (T2)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006);Visuomenės sveikata / Public health (M004)
Author(s): Pranckevičienė, Aistė;Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina;Markšaitytė, Rasa;Endriulaitienė, Auksė;Tillman, Douglas R;Hof, David D
Title: JAV ir lietuvių psichologų ir socialinių darbuotojų bei šias specialybes studijuojančių studentų požiūrio į psichikos liga sergančius asmenis palyginimas
Other Title: Comparison of attitudes towards mentally ill in Lithuanian and US psychology and social work professionals and students
Is part of: Psichologija vakar, šiandien ir rytoj: Lietuvos psichologų kongresas, 2018 m. gegužės 17-19 d., Klaipėdos universitetas: kongreso pranešimų santraukos. Klaipėda : Klaipėdos universitetas, 2018
Extent: p. 35-36
Date: 2018
Keywords: Mentally ill persons;Mental disorders;Attitude to health;Public opinion
ISBN: 9789955189886
Abstract: Problema. Tyrimų, kuriuose būtų lyginami požiūrio į psichikos ligas skirtumai įvairiose kultūrose nėra daug, visgi pavienės studijos rodo, jog kultūra yra susijusi į įvairių stigmatizuojančių nuostatų paplitimu. Lietuva užsienio šalių kontekste išsiskiria ypatingai neigiamu požiūriu į psichikos liga sergančius asmenis. Mažai žinoma, kiek kultūrinės N/ nuostatos veikia psichikos sveikatos priežiūros specialistų nuostatas. Šiuo tyrimu buvo siekiama palyginti Lietuvos ir JAV psichikos sveikatos priežiūros specialistų (psichologų, socialinių darbuotojų, konsultantų) ir šias specialybes studijuojančių studentų požiūrį į psichikos liga sergančius asmenis. Metodika. Tyrime dalyvavo 391 sveikatos priežiūros specialistai (234 LT ir 96 JAV) ir 947 studentai (712 LT, 295 JAV). Tyrimo dalyviai atsakė į tyrimo klausimus, apimančius skirtingus psichikos ligos stigmos aspektus: socialinį atsiribojimą, bendraujant su sergančiaisiais kylančias emocijas, kognityvinius įsitikinimus apie ligos kontrolę, pastovumą ir priežastis, požiūrį į sergančiųjų socialinę integraciją bei gėdą pačiam kreiptis psichologinės pagalbos. Rezultatai. Tyrimo rezultatai parodė, kad lietuviai, tiek specialistai, tiek studentai, pasižymėjo stipriau stigmatizuojančiomis nuostatomis: didesniu poreikiu atsiriboti nuo psichikos liga sergančių asmenų, stipresnėmis emocinėmis reakcijomis, mažesniu pritarimu sergančiųjų integracijai į bendruomenę bei polinkiu atsakomybę už ligą priskirti pačiam sergančiajam. Psichikos sveikatos specialistams lietuviams buvo būdingas silpnesnis tikėjimas asmens galimybe savo ligą kontroliuoti. Tačiau JAV studentams buvo būdinga didesnė stigma patiems kreiptis pagalbos. Išvados. Lietuvos socialinio darbo ir psichologijos specialistams bei studentams yra labiau būdingas stigmatizuojantis požiūris į psichikos liga sergančius [...]
Internet: http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/LPK2018%20santrauk%C5%B3%20leidinys_13.pdf
Affiliation(s): Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija. Neuromokslų institutas
Psichologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.46 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

10
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.