Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/59807
Type of publication: Monografija / Monograph (K1a)
Field of Science: Teologija / Theology (H002);Istorija ir archeologija / History and archeology (H005)
Author(s): Grickevičius, Artūras
Title: Užsienio lietuvių vyskupas Paulius Antanas Baltakis OFM : tarnystės Bažnyčiai ir Tėvynei kelias : tarpdisciplininė mokslo monografija / Artūras Grickevičius ; Vytauto Didžiojo universitetas
Extent: 387 p. : iliustr
Publishing data: Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 2018
Note: eISBN 978-609-467-346-7
Keywords: Baltakis, Paulius Antanas;Katalikų Bažnyčia;Vyskupai;Amerikos lietuvių dvasininkija
ISBN: 9786094673450
Abstract: Monografija atskleidžiama iki šiol moksliniu lygmeniu beveik nepaliesta tema - užsienio lietuvių katalikų vyskupo P. A. Baltakio OFM nesielovadinė veikla, ypač jo darbai Lietuvai. Temos chronologinės ribos yra 1984-2009 m., tad apima vėlyvąjį aneksuotos Lietuvos (1984-1990) ir ne mažą išsilaisvinusios Lietuvos (1991-2009) tarpsnį. Skyriumi „Bažnytinės tarnystės kelias" attskleidžiami svarbiausieji P. Baltakio kaip dvasininko ir hierarcho gyvenimo ir veiklos bruožai, dėmesio skiriama katalikybės ir lietuvybės sąryšiams. Skyriumi „Tautos krikšto jubiliejus“ atskleidžiama vysk. P. Baltakio ir jo pagalbininkų veikla Lietuvos krikšto 600-ųjų metų iškilmėms surengti. Tos iškilmės buvo skirtos išeivijos dvasiniam ugdymui ir lietuvybės stiprinimui, o taip pat aneksuotosios Lietuvos bylai garsinti tarptautiniu mastu. Skyriumi „Darbai Lietuvai“ atskleidžiami vysk. P. Baltakio ryšiai su aneksuotąja, o vėlesniu laikotarpiu - su išsilaisvinusiąja Lietuva, šio vyskupo bei jo bendradarbių pastangomis teikiama materialinė pagalba, bet, svarbiausia - talka bažnytiniu, visuomeniniu ir politiniu lygmenimis dėl Lietuvos katalikų religinių teisių, dėl Vilniaus arkivyskupijos bažnytinės-administracinės priklausomybės, taip pat dėl valsybės nepriklausomybės atgavimo bei įtvirtinimo. Pateikiami faktai apie kontaktus su popiežiumi Jonu Pauliumi II, JAV prezidentais R. Reiganu ir D. Bušu, Lietuvos vadovais V. Landsbergiu ir A. Brazausku, taip pat daugeliu katalikų žymių hierarchų ir užsienio lietuvių politikos, visuomenės ir kultūros veikėjais. Darbas paremtas tiek bažnytinių, tiek valstybinių įstaigų dokumentais, taip pat amžininkų liudijimais
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/59807
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Teologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.24 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

190
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

12
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.