Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/59673
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Malinauskas, Vygantas
Title: Viešasis interesas kaip bendrasis gėris
Other Title: Public interest as common good
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2018, T. 96
Extent: p. 186-202
Date: 2018
Keywords: Viešasis interesas;Bendrasis gėris;Žmogaus teisės;Public interest;Common good;Human rights
Abstract: Šiame straipsnyje aptariamos prielaidos sugrąžinti į teisinį bei politinį diskursą prigimtinės teisės tradicijai būdingą bendrojo gėrio kategoriją. Taip pat aptariamos priežastys, lėmusios bendrojo gėrio kategorijos marginalizavimą moderniaisiais laikais. Straipsnyje argumentuojama, kad viešojo intereso kategorija dėl jos esmei būdingo subjektyvumo nėra pajėgi tenkinti su ja siejamų lūkesčių – teikti kriterijus, leidžiančius identifikuoti viešąjį interesą ir duoti priežastį teisės subjektams atsisakyti savo individualių interesų tenkinimo dėl bendrojo labo. Remiantis atlikta bendrojo gėrio sąvokos savybių analize, parodoma, kad bendrojo gėrio kategorija leidžia išvengti trūkumų, būdingų viešojo intereso kategorijai ir padeda užtikrinti didesnį teisinį tikrumą. Taip pat straipsnyje aptariamas bendrojo gėrio kategorijos santykis su žmogaus teisėmis atskleidžiant konceptualų vidinį ryšį, siejantį abi šias kategorijas
The article discusses the reasons to return to the category of the common good in legal and political discourse. The author argues that the category of public interest, due to its inherent subjectivity, is not capable of satisfying the expectations associated with it – to provide criteria that allow satisfactory identification of the public interest and to provide inner cause for law to give priority to the public good over individual interests. Based on the analysis of the general characteristics of the common good concept, the article demonstrates that the category of common good avoids deficiencies intrinsic to the category of public interest and provides greater legal certainty. Also, the research elaborates the conceptual link between the categories of the common good and human rights
Internet: https://doi.org/10.24101/logos.2018.59
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.46 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

168
checked on Feb 9, 2020

Download(s)

20
checked on Feb 9, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.