Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/59552
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Biochemija / Biochemistry (N004)
Author(s): Česonienė, Laima;Daubaras, Remigijus;Kaškonienė, Vilma;Kaškonas, Paulius;Zych, Marcin
Title: Plynųjų kirtimų poveikio gyvosios dirvožemio dangos augalams tyrimai pušynuose
Other Title: Investigations of clear-cuttings influence on understory plants in Scots Pine - dominated forests
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2018 m. gegužės 9-11 d. = Human and nature safety : proceedings of the 24th international scientific-practice conference. Kauno raj., Akademija: LŽUŪ, 2018, [nr. 24]
Extent: p. 113-116
Date: 2018
Keywords: Plynieji kirtimai;Bruknė;Gyvoji dirvožemio danga;Mėlynė;Clear-cuttings;Lingonberry;Bilberry;Understory plants
Abstract: Plynieji miško kirtimai staigiai ir stipriai paveikia miško ekosistemą, pakeičia dirvožemio savybes ir įtakoja gyvosios dirvožemio dangos augalų augimą bei vystymąsi. Šios ekosistemos atsistatymą apsprendžia kirtimų sukeltų pažeidimų stiprumas. Šių tyrimų tikslas – įvertinti gyvosios dirvožemio dangos augalų gausumo ir reikšmingumo pokyčius pirmaisiais ir antraisiais metais po plynųjų kirtimų. Tyrimai atlikti Varėnos, Valkininkų, Švenčionėlių, Veisiejų ir Ignalinos urėdijose. Kiekviename objekte buvo lyginamas brandus miškas (prieš kirtimą) ir kirtavietė. Dominuojančių miško dirvožemio dangos induočių augalų rūšių reakcija į drastiškus pasikeitimus po plynųjų kirtimų yra ypač svarbi, numatant efektyviausias priemones pažeistų plotų atkūrimui. Atlikus skirtinguose miško tipuose vyraujančių Ericaceae šeimos augalų populiacijų tyrimus nustatyta, kad bruknė V. vitis-idaea, mėlynė V. myrtillus ir šilinis viržis Calluna vulgaris pasižymėjo skirtinga reakcija į staigiai pasikeitusias aplinkos sąlygas po kirtimų. Vertinant plynųjų kirtimų įtaką saugomų augalų rūšims ir rūšims, kurių populiacijos yra labai mažos, nustatyta, kad šliaužiančioji sidabriukė Goodyera repens, kurios nedidelės populiacijos aptiktos brandžiuose medynuose prieš kirtimą, atlikus plynuosius kirtimus visiškai išnyko. Ruošiant iškirstus plotus miško įveisimui, suardomas paviršinis dirvožemio sluoksnis ir sunaikinamos Lycopodium annotinum populiacijos. Visais atvejais po plynųjų kirtimų labiausiai sumenko samanų danga. Atlikti tyrimai patvirtino, kad parenkant miško sklypus plyniesiems kirtimams, yra būtina įvertinti gyvosios dirvožemio dangos augalų rūšinę įvairovę ir numatyti saugomų bei retų rūšių apsaugos priemones
Anthropogenic disturbances of the boreal forest ecosystems are defined as substantial ecological processes with significant long-term influence on biogeochemical cycles and vegetation. Recovering of forest ecosystems and protection of non-wood forest resources depends on disturbance intensity. The response of prevailing vascular plants is significant for future management of recovering of clear-cutted areas. The aim of investigations was to determine changes of mean cover and frequency of understory plants after clear-cuttings. Investigations were carried out in Varėna, Valkininkai, Švenčionėliai, Veisiejai and Ignalina forest enterprises. The mature forest stands and the clear-cutted areas were compared. We have ascertained the different response of Ericaceae shrubs V. vitis-idaea, V. myrtillus and Calluna vulgaris to changed environmental conditions after clear-cuttings. L. annotinum and G. repens were defined as the most sensitive because small populations of these species disappeared in the cutted areas. Juvenile populations of L. annotinum most likely were destroyed after soil preparation for new forest planting. Mosses were damaged exceptionally strong, some species disappeared in the clear-cutted areas as well. This study corroborated the importance of evaluation of understory plants before cuttings and will promote the implementation of protection of sensitive plants and non-wood forest resources
Internet: http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2018/05/113-116_Cesoniene_18.pdf
Affiliation(s): Biochemijos katedra
Kauno technologijos universitetas
Pomologijos mokslo sektorius
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.54 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

141
checked on May 1, 2021

Download(s)

13
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.