Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/59143
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Morkevičiūtė, Modesta;Endriulaitienė, Auksė;Jočienė, Evelina
Title: Darbo motyvacija: priklausomybės nuo darbo prevencijos priemonė ar rizikos veiksnys?
Other Title: Work motivation: prevention tool or a risk factor for employee workaholism?
Is part of: Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas, 2018, nr. 2(81)
Extent: p. 32-39
Date: 2018
Keywords: Darbo motyvacija;Priklausomybė nuo darbo;Priklausomybę patiriantys asmenys;Work motivation;Workaholism;Employees’ workaholism
Abstract: Tikslas. Tyrimu buvo siekiama nustatyti darbo motyvacijos ir priklausomybės nuo darbo sąsają. Tyrimo medžiaga ir metodai. 2015 m. atliktame tyrime dalyvavo 250 dalyvių (168 moterys ir 82 vyrai) iš įvairių Lietuvos organizacijų. Tyrimo klausimyną sudarė priklausomybės nuo darbo skalė, darbo motyvacijos skalė ir demografiniai klausimai. Priklausomybei nuo darbo vertinti naudota trumpoji 2009 m. sukurta Schaufeli ir kt. Olandijos priklausomybės nuo darbo skalės versija (DUWAS-10). Darbo motyvacija vertinta pagal 2009 m. Tremblay ir kt. vidinės ir išorinės darbo motyvacijos skalę (WEIMS). Tyrimo duomenų analizei taikyti aprašomosios statistikos metodai, Stjudent‘o t testas, dalinis koreliacijos koeficientas ir regresinė analizė. Rezultatai. Nustatyta, jog stipresne išorine darbo motyvacija (perimtu, identifikuotu ir integruotu reguliavimu) pasižymintys darbuotojai yra labiau priklausomi nuo darbo, linkę dirbti perdėtai sunkiai ir nevalingai. Stipresnės vidinės darbo motyvacijos darbuotojai taip pat yra labiau priklausomi nuo darbo, linkę dirbti perdėtai sunkiai ir nevalingai. Nustatyta, jog tiek polinkį dirbti perdėtai sunkiai ir nevalingai, tiek bendrą priklausomybę nuo darbo geriausiai prognozuoja išorinės darbo motyvacijos tipas – integruotas reguliavimas. Išvados. Apibendrinant darbo motyvacijos ir priklausomybės nuo darbo ryšius galima daryti išvadą, jog stipri darbo motyvacija veikia kaip rizikos veiksnys priklausomybei nuo darbo atsirasti. Galima teigti, jog šią priklausomybę patiriantys asmenys yra motyvuojami paties darbo proceso arba naudos, susijusios su savivertės kėlimu, vertybių ir tikslų atitiktimi asmeniniams siekiams ir vertybėms
Aim. The aim of the current study was to investigate the relationship between work motivation and employees’ workaholism. Methods. The study that was conducted in 2015 involved 250 employees (82 men and 168 women) working in different Lithuanian organizations. Employees’ workaholism was measured using 10-item Dutch Work Addiction Scale (DUWAS). Work motivation was measured using Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS). The results of the study were analyzed using descriptive statistics, Stjudent’s t tests, partial correlation and regression analysis methods. Results. The results revealed that there is a significant positive correlation between intrinsic work motivation and employees’ workaholism, excessive and compulsive work. It was also found that the higher level of extrinsic work motivation (integrated, identified, introjected regulation) is associated with proneness to workaholism, employees‘ excessive and compulsive work. The findings revealed that extrinsic work motivation (integrated regulation) is the best predictor of employees’ workaholism, excessive and compulsive work. Conclusions. Overall, this study highlighted the importance of work motivation as a risk factor for workaholism. Therefore, work motivation must be considered when addressing physical and psychological well-being of employees. Some personal and organizational factors may explain more relationships between work motivation and employees’ workaholism. Therefore, further investigations analysing work motivation and workaholsim in conjunction with other variables are required
Internet: http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2018.2(81)/VS%202018%202(81)%20ORIG%20Darbo%20motyvacija.pdf
http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2018.2(81)/VS%202018%202(81)%20ORIG%20Darbo%20motyvacija.pdf
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.39 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

270
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

62
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.