Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/590
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Slanina, Audrius
Title: Viktoro Orbano politinės reformos 2010–2014 m. laikotarpiu
Other Title: Viktor Orban Hungarian political system concept
Is part of: Politikos mokslų almanachas. Kaunas ; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas ; Versus aureus, 2015, [Nr.] 18
Extent: p. 31-58
Date: 2015
Note: ISSN 2335-7185 (elektroninis)
Keywords: Vengrijos politinė sistema;Viktoro Orbano politika;„Fidesz“;Posocialistinė transformacija;Politinės reformos Vengrijoje;Hungarian political system;Viktor Orban policy;Fidesz;Post-Communism transformation;Political reforms in Hungary
Abstract: Nuo 2010 m. Vengrijoje prasidėjo nauji procesai, kurie keitė valstybės demokratijos raidą. Šiuos procesus pradėjo formuoti nuo 2010 m. ministru pirmininku išrinktas partijos „Fidesz“ – Vengrijos pilietinis aljansas“ lyderis Viktoras Orbanas. Šis politikas, propaguojantis nacionalkonservatoriškas vertybes, pradėjo reformų ciklą, kurio metu pakeista Vengrijos Konstitucija, įvesta įstatymų, besikertančių su Europos Sąjungos teisės aktais, siekta pakeisti politinę sistemą, susiformavusią posocialistinės transformacijos metu. Šiame straipsnyje analizuojamos 2010–2014 m. V. Orbano vykdytos politinės reformos. Šių reformų įtaka turi daug reikšmės tolesnei Vengrijos politinės sistemos raidai. Pirmiausiai bus nagrinėjama posocialistinės transformacijos sąvoka ir įtaka Vengrijos politinės sistemos raidai, apžvelgiama susidariusi politinė padėtis prieš 2010 m. rinkimus į Vengrijos parlamentą. Pagrindinis dėmesys skiriamas V. Orbano ir jo partijos „Fidesz“ pradėtoms reformoms, pakeitusioms Vengrijos politinę sistemą ir demokratijos raidą valstybėje. Siekiama išdėstyti galimas V. Orbano politinės sistemos koncepcijas, todėl straipsnyje pateikiama „Fidesz“ partijos ir V. Orbano ideologijos, politikos ir elektorato analizė, pagrindinės naujos Vengrijos Konstitucijos ypatybės ir V. Orbano santykis su kitomis Vengrijos politinėmis jėgomis. Išsiaiškinta, kad V. Orbano reformų įtaka Vengrijos politinei sistemai ir demokratijos raidai yra neigiama
Since 2010, Hungary started new processes which changed democracy development in the state. These processes started when Prime Minister, leader of “Fidesz – Hungarian Civic Alliance” Viktor Orban, was elected. This politician represented values of the the National-conservatism. He started the reform cycle, which replaced the Fundamental Law of Hungary that introduces laws intersecting with the European Union legislation. This law seeks to change the political system which was formed during the post-socialist transformation. This article analyzes the evolution of political system in Hungary during the post-socialist transformation and cardinal changes in its political system since 2010, when V. Orban became the Prime Minister of Hungary. This article will particularly examine the concept of post-socialist transformation and its impact on the development of Hungarian political system. Later, it will overview the resulting political situation after the 2010 elections of the Hungarian parliament. The main focus will be placed on V. Orban and Fidesz party. Fidesz and Orban initiated reforms that changed the Hungarian political system and initiated the development of democracy in the country. The article tries to introduce to possible concepts of V. Orban political system. It provides with ideology and politics of V. Orban and Fidesz party, their electoral analysis, major aspects from new Fundamental Law of Hungary, and V. Orban‘s relationship with other Hungarian political forces. Article reveals that V. Orban’s policy has a negative impact on the Hungarian democracy
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/590/1/ISSN2335-7185_2015_V_18.PG_31-58.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/590
http://dx.doi.org/10.7220/2335-7185.18.2
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2015, [t.] 18
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

93
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.