Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/58573
Type of publication: book
Type of publication (PDB): Monografija / Monograph (K1a)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Aleksandravičius, Egidijus
Title: Antanas Baranauskas: Szlak wieszcza
Extent: 205 p
Publishing data: Sejny : Ošrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodow"
Date: 2014
Note: Knygos : Aleksandravičius E. Giesmininko kelias : monografija. Vilnius, 2003. ISBN 9955601000 - vertimas į lenkų k
Keywords: Baranauskas, Antanas;Poetas lenkų;Poetas lietuvių;Vyskupas;19-tas amžius
ISBN: 9788364305245
9788361388425
Abstract: Ksiązka o Antanasie Baranauskasie (Antonim Baranowskim), poecie litewskim i polskim, uczonym i biskupie sejneriskim, powstająca wstulecie jego smierci (2002 rok), byta pisana po litewsku, ale z myslq o przede wszystkim polskim czytelniku. Taki byt autorski zamiar i taka tez byta intencja wydawcy. Wersja litewska ksiązki ukazata się w Wilnie juz w 2003 roku, a teraz wreszcie doczekata się wydania polskiego w Sejnach. Minione lata przyniosty wiele argumentöw i dowodöw na to, ze w wizjach poetyckich Antanasa Baranauskasa i jego kaznodziejskim zapale obecna byta pröba spojenia ogniw, ktöre röwniez po z görą stu latach wydają się nie do polączenia. Nie wiemy jak widziaf przysztosc swoich owieczek biskup, jednak na pewno nie mögł on sobie wyobrazic, ze w odrodzonej Litwie, na wschöd od Wilna, na progu XXI wieku istniał będzie problem porozumiewania się po litewsku. Ideaty wielojęzycznego spoteczenstwa nie raz juz upadaty na tym pograniczu, a trwające przez ostatnie lata spory polityczne wokö obu narodöw, ich integralnosci paristwowej, zycia codziennego i bezpieczeristwa mniejszosci narodowych niejednokrotnie przypominaty spacer po drodze ustanej cierniami. Niniejszy szkic do monografii Antanasa Baranauskasa powstat z chęci odpowiedzi na žyvvotną potrzeb? wspötczesnych Polaköw i Litwinöw, aby weryfikowac narodowe hagiografie, przywracac wieloznacznosc bohaterskim czynom, nie patrzeč na wspčlną przesztošč obu narodöw z jednej tylko perspektywy, szukač interpretacji, ktöre pozwolą na nowo oswietlic wydarzenia historyczne i z większą tolerancją traktowac osoby, ktöre są wszak częšcią jednej rodziny. Wykorzystując prace dotychczasowych biograföw poety, artykuty, jakie ukazaty się w periodykach, i dokumenty dotyczące biskupa, przechowywane w archiwach, staratem się oszczędną kreską naszkicowac dragę žyciową tego obdarzonego licznymi talentami cztowieka wzniostych uczuč i kontrowersyjnych koncepcji
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/58573
Affiliation(s): Istorijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

87
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.