Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/58376
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Vaisvalavičienė, Kristina
Title: XX a. tarpukario lietuvių vaikų periodikos komunikaciniai modeliai: vaikų literatūros premijos
Other Title: Communication models in twentieth century (Interwar) Lithuanian children’s periodicals: children’s literary awards
Is part of: Colloquia. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidybos centras, 2017, [nr.] 37
Extent: p. 115-136
Date: 2017
Keywords: Vaikų literatūros laukas;Literatūrinės premijos;Lietuvos vaikų žurnalai;Raudonojo Kryžiaus premija;Komunikaciniai modeliai;Field of children’s literature;Literary awards;Lithuanian children’s periodicals;Models of communication
Abstract: Straipsnyje pristatoma XX a. tarpukariu Lietuvos Raudonojo Kryžiaus organizuotų vaikų literatūros konkursų bei jų laureatų kūrybos recepcija lietuvių vaikų žurnaluose. Tyrimo tikslas – nustatyti, kokį vaidmenį atliko tarpukario Lietuvoje leisti vaikų žurnalai įtvirtinant vaikų literatūros kūriniams teiktų premijų tradiciją bei stiprinant vaikų rašytojų statusą. Straipsnyje analizuojama, kaip konkursą ir jų nugalėtojus vertino skirtingi vaikų žurnalai, kokie institucijų ir adresato komunikacijos modeliai buvo kuriami bei kas lėmė jų pasirinkimą. Vaikų žurnalų pozicija organizuojamų konkursų ir premijuotų kūrinių bei jų autorių atžvilgiu vertinama analizuojant kiekybinius ir kokybinius kriterijus. Straipsnyje naudojamasi literatūros sociologijos teorinėmis prieigomis (Pierre’o Bourdieu), institucinės (Deniso McQuailo) ir naratyvinės komunikacijos (Seymouro Benjamino Chatmano) schemomis, specifiniais vaikų literatūros teoriniais aspektais (Emer O’Sullivan). Raudonojo Kryžiaus premijos už vaikų literatūros kūrinius buvo teikiamos ir Latvijoje, todėl straipsnyje pristatoma Lietuvoje vykusių konkursų ir jų laureatų kūrybos recepcija Latvijos periodikoje
This article presents the first study of the reception of children’s literature contests (organised by the Lithuanian Red Cross in 1933–1939) and their winning entries in the Lithuanian children’s periodicals Žiburėlis (Flicker), Saulutė (Little Sun), Kregždutė (Little Swallow), Žvaigždutė (Little Star), and Vyturys (Skylark). With this study the author attempts to determine the role played by these periodicals in establishing the tradition of awards for children’s literature and in strengthening the status of children’s authors. In the article she examines which institutional and addressee communication models were created and what determined their choice. The study draws on the theoretical approach of sociology of literature (Pierre Bourdieu), institutional (Denis McQuail) and narrative communications (Seymour Chatman) schemes, and specific theoretical aspects of children’s literature (Emer O’Sullivan). The first to participate in the children’s literature discourse was the magazine Žiburėlis, published by the Lithuanian Red Cross. The magazine established an especially close correlative contact with its addressee – the child. The magazines Žvaigždutė and Vyturys became involved in this process to a much lesser degree – the communication they created balanced between neutral informing and correlative mediation. These periodicals manipulated the discourse about contests – by emphasizing their relationships with the award-winning writers they increased their symbolic capital. The other magazines did not enter the discourse around contests. The article also touches on the question of international communication by discussing the reception of children’s literature in the Latvian press
Internet: http://www.llti.lt/failai/Colloquia37_internetui-115-136.pdf
http://www.llti.lt/failai/Colloquia37_internetui-115-136.pdf
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Letonikos centras
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.72 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

138
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.