Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/58308
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Šinkariova, Liuda;Baltutienė, Alma;Gudonis, Vytautas
Title: Tėvų, auginančių vaikus, turinčius negalę, depresiškumo sąsajos su vaiko negalės ypatumais
Other Title: The relationship between depression in parents raising disabled children and the child’s disability features
Is part of: Specialusis ugdymas = Special education. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2012, nr. 2(27)
Extent: p. 8-16
Date: 2012
Note: Straipsnis lietuvių k. p. 8-16 ir anglų k. p. 17-26
Keywords: Motinos;Tėvai;Vaikų negalė;Depresiškumas;Mothers;Fathers;Children’s disability;Depression
Abstract: Straipsnyje pristatomi tyrimo, kuriuo siekiama remiantis tėvų apklausos duomenimis įvertinti tėvų, auginančių vaikus, turinčius negalę, depresiškumo sąsajas su jų vaikų negalės ypatumais. Tyrime dalyvavo 104 (83,2 %) motinos ir 21 (16,8 %) tėvas, auginantys 2–18 metų negalę turinčius vaikus. Kontrolinėje grupėje dalyvavo dalyvavo 71 motina (85,5 %) ir 12 tėvų (14,5 %), auginantys įprastos raidos 2–18 metų vaikus. Neįgalių vaikų tėvų amžius svyruoja nuo 23 iki 62 metų (amžiaus vidurkis 38,17 m.; standartinis nuokrypis 8,33). Kontrolinės grupės tėvų amžius svyruoja nuo 24 iki 50 metų (amžiaus vidurkis 34,14 m.; standartinis nuokrypis 5,70). Tėvų depresiškumui ištirti buvo naudojama Zungo depresijos skalė (Zung-SRD), vaikų funkcinis savarankiškumas buvo tiriamas vaikų funkcinio nepriklausomumo testu (WeeFim). Tyrimo rezultatai parodė, kad tėvų, auginančių neįgalius vaikus, depresiškumas yra labiau išreikštas nei tėvų, kurie augina įprastos raidos vaikus, o motinų, auginančių vaikus, turinčius negalę, depresiškumas yra stipriau išreikštas nei tėvų, auginančių neįgalius vaikus. Nustatyta, kad tėvų, auginančių vaikus, turinčius kompleksinę negalę, depresiškumas yra stipriau išreikštas nei tėvų, kurie augina vaikus, turinčius vieną negalę. Tėvai, kurių neįgalūs vaikai yra savarankiškesni, yra mažiau pablogėjusios nuotaikos nei tėvai, kurių neįgalių vaikų funkcinis savarankiškumas mažesnis
The article introduces a survey based on parents’ estimated relationships between depression in parents raising disabled children and features of their children’s disabilities. 104 (83.2 %) mothers and 21 (16.8 %) fathers raising disabled children between the ages of 2–18 years took part in the research. 71 (85.5 %) of mothers and 12 (14.5 %) of fathers took part in a control group of parents raising non-disabled children between the ages of 2–18 years. The age of parents of disabled children varied from 23 to 62 (the average age was 38.17 years; the standard deviation was 8.33). The age of the control group parents varied from 24 to 50 (the average age was 34.14 years; the standard deviation was 5.70). In order to assess the parents’ depression, the Zung depression rating scale (Zung-SRD) was employed and the children’s functional self-sufficiency was investigated by applying the test on the children’s functional independence measure (WeeFim). The research results showed that depression in parents raising disabled children is more apparent than that of parents who raise non-disabled children; and depression in mothers raising disabled children is higher than that of fathers raising disabled children. It was estimated that depression in parents raising children with a complex disability is expressed more strongly than that of parents raising children having one disability. Parents whose children are more independent are endowed with fewer subdued spirits than parents whose children’s functional independence is lower
Internet: http://www.sumc.su.lt/images/zurnalas2012_2_27/08_sinkariova_baltutiene_gudonis_lt_doc.pdf
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Šiaulių universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.