Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/57556
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006);Medicina / Medicine (M001)
Author(s): Rudalevičienė, Palmira;Stompe, Thomas;Narbekovas, Andrius;Raškauskienė, Nijolė;Bunevičius, Robertas
Title: Are religious delusions related to religiosity in schizophrenia?
Other Title: Ar religinio turinio kliedesiai yra susiję su šizofrenija sergančių ligonių religingumu?
Is part of: Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas, 2008, T. 44, nr. 7
Extent: p. 529-535
Date: 2008
Keywords: Šizofrenija;Kultūrinė psichiatrija;Religingumas;Religiniai kliedesiai;Schizophrenia;Cultural psychiatry;Religiosity;Religious delusions
Abstract: Tyrimo tikslas. Ištirti šizofrenija sergančių ligonių religinių kliedesių pobūdį ir nustatyti paraleles tarp religingumo ir religinių kliedesių turinio. Mes išanalizavome šizofrenija sergančių ligonių kliedesių turinį, panaudodami Vienos (Austrija) universiteto Tarptautinės kultūrinės psichiatrijos tyrimo grupės sukurtą klausimyną „Fragebogen fur psychotische Symptome (FPS)“. Tyrime dalyvavo 295 šizofrenija sergantys ligoniai, gydomi Vilniaus psichikos sveikatos centre, iš kurių 63,3 proc. papasakojo religinio turinio kliedesius. Dažniausiai pasitaikantis moterų religinis kliedesys buvo jų tikėjimas, kad jos yra šventosios, o vyrų religinis kliedesys, kad jie manė esantys dievai. Atlikta vienmatės logistinės regresijos analizė parodė, kad religinių kliedesių atsiradimui didelę įtaką turėjo keturi veiksniai: šeimos padėtis, gimimo vieta, išsilavinimas ir subjektyvi religijos reikšmė. Tačiau daugiamatė analizė parodė, jog šeimos padėtis (išsiskyrę, gyvenantys atskirai – ŠS (šansų santykis)=2,0; 95 proc. PI 1,1–3,5) ir išsilavinimas (aukštasis ir vidurinis – ŠS=2,3; 95 proc. PI 1,4–3,9), bet ne asmeninis religingumas yra lemiami religinių kliedesių veiksniai. Mes padarėme išvadą, kad šizofrenija sergančių ligonių kliedesių religinį turinį lemia ne asmeninis religingumas, bet šeimos padėtis ir išsilavinimas
This article attempts to explore the phenomenology of religious delusions inpatients suffering from schizophrenia and to determine parallels between personal religiosity and content of religious delusions. We have studied the content of delusions in patients with schizophrenia looking for religious themes using Fragebogen fur psychotische Symptome (FPS) - a semi-structured questionnaire developed by the Cultural Psychiatry International research group in Vienna. A total of 295 patients suffering from schizophrenia participated in this study at Vilnius Mental Health Center in Lithuania, among whom 63.3% reported religious delusions. The most frequent content of religious delusion in women was their belief that they were saints and in men - that they imagined themselves as God Univariate multiple logistic regression analyses revealed that four factors such as marital status, birthplace, education, and subjective importance of religion were significantly related to the presence of religious delusions. However multivariate analyses revealed that marital status (divorced/separated vs. married OR (odds ratio) =2.0; 95 % Cl, 1.1 to 3.5) and education (postsecondary education vs. no postsecondary education OR=2.3; 95% CI, 1.4 to 3.9), but not personal religiosity, were independent predictors of the religious delusions. We conclude that the religious content of delusions is not influenced by personal religiosity; it is rather related to marital status and education of schizophrenic patients
Internet: http://medicina.lsmuni.lt/med/0807/0807-05e.pdf
Affiliation(s): Kauno medicinos universitetas
Kauno medicinos universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas
Psichikos sveikatos centras, Vilnius
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml14.29 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 1

20
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

144
checked on Feb 2, 2020

Download(s)

12
checked on Feb 2, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.