Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/574
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Višomirskytė, Vijolė
Title: Alegorija, laikas, naratyvas ir Donelaičio „Metai“
Other Title: Allegory, temporality, narrative, and Kristijonas Donelaitis’s „The Seasons“
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas, Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus Aureus, 2015, T. 63
Extent: p. 95-117
Date: 2015
Note: ISSN 2335-8769 (internetinis)
Keywords: Donelaitis;„Metai“;Naratyvas;Naratyvumas;Alegorija;Donelaitis;The Seasons;Narrative;Narrativity;Allegory
Abstract: A. Straipsnyje aptariami sunkumai, su kuriais susiduriame šiandien skaitydami ir bandydami interpretuoti Donelaičio tekstus. Viskas, kalbant apie Donelaičio „Metus“, yra kontroversiška. Pavyzdžiui, ar jie moko nuolankumo, ar yra maištinga politinė satyra? Argi tas nuolankumas taip pat nėra išjuokiamas? Pagrindinis dėmesys skiriamas: a) tam, ką galėtume pavadinti atpažįstamu donelaitišku kalbėjimu, jo poetinio stiliaus žymėms; ir b) toms „etiketėms“, kurios priskiriamos jo tekstams. Kitaip tariant, tam, kas pažymėta ir atkreipia į save dėmesį Donelaičio tekstuose, ir tam, ką pabrėžia, pažymi ir kaip sudėlioja akcentus literatūros tyrinėtojai bei kritikai, rašydami tekstus apie Donelaitį. Pagrindinis straipsnyje nagrinėjamas Donelaičio tekstas – „Metai“, bet pažvelgiama ir į pasakėčią „Pasaka apie šūdvabalį“, siekiant paaiškinti „Metų“ naratyvumą, hegzametro pasirinkimą. Žvalgantis po Donelaičio tekstų ir tekstų apie Donelaitį laukus bei aiškinantis „Metų“ skaitymo sunkumų priežastis ar galimus problemų sprendimo būdus, pasitelkiama postklasikinės naratologės Marie-Laure Ryan naratyvumo modų taksonomija, Walterio Benjamino alegorijos kaip griuvėsių sąvoka
The article discusses the challenges we face today when trying to read and interpret the texts of Kristijonas Donelaitis. Everything about his The Seasons is controversial. For example, does it teach humility, or it is a rebellious political satire? And is not that humility mocked as well? The main focus is on a) what might be called the recognizable Donelaitesque speech, the marks of his poetic style; and b) those “labels” that are attributed to his texts. In other words, what is marked and draws attention to itself in Donelaitis‘s texts, and what is emphasized, noted, and foregrounded by literary scholars and critics writing texts about Donelaitis. The Seasons is the source text examined, but a glance at the fable The Tale about the Beetle is also cast. In exploring Donelaitis’s texts and the texts about Donelaitis and in explaining what the causes of difficulties in understanding The Seasons might be as well as possible solutions of them, Marie-Laure Ryan‘s taxonomy of narrativity modes and Walter Benjamin’s concept of allegory as ruin were very enlightening
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/574/1/ISSN2335-8769_2015_N_63.PG_95-117.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/574
Affiliation(s): Lituanistikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2015, nr. 63
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

140
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

60
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.