Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/57164
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List / Article in Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List (S2)
Field of Science: Farmacija / Pharmacy (M003)
Author(s): Kasparavičienė, Giedrė;Ramanauskienė, Kristina;Savickas, Arūnas;Velžienė, Saulė;Kalvėnienė, Zenona;Kazlauskienė, Daiva;Ragažinskienė, Ona;Ivanauskas, Kostas
Title: Evaluation of total phenolic content and antioxidant activity of different Rosmarinus officinalis L. ethanolic extracts
Other Title: Bendro fenolinių junginių kiekio ir antioksidacinio aktyvumo įvertinimas skirtingose Rosmarinus officinalis L. etanolinėse ištraukose
Is part of: Biologija = Biology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2013, T. 59, nr. 1
Extent: p. 39-44
Date: 2013
Keywords: Rosmarinus officinalis L;Fenoliniai junginiai;Antioksidacinis aktyvumas;Etanolinės ištraukos;Rosmarinus;Chemistry;Plant extracts;Analysis;Phenols;Analysis;Antioxidants;Analysis;Ethanol;Analysis
Abstract: Augaliniai ekstraktai yra vienas turtingiausių antioksidantų šaltinių, kurie neutralizuoja ir laisvuosius radikalus, ir reaktyvius deguonies junginius. Ekstrakcijai naudojami tirpikliai, taip pat ekstrakcijos sąlygos gali veikti kiekybę, antioksidantų sudėtį ir biologinį aktyvumą. Etanolinės ištraukos iš rozmarino lapų buvo gaminamos maceracijos ir perkoliacijos būdais. Ekstrakcijai buvo naudotos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ir 96 % etanolio koncentracijos. Spektrofotometriškai buvo įvertintas etanolio koncentracijos ir ekstrahavimo metodo poveikis bendram fenolinių junginių kiekiui ir antioksidaciniam aktyvumui inaktyvuojant 1,1-difenil-2-pikrilhydrazyl (DPPH) radikalą. Didžiausią fenolinių junginių kiekį – 47,39 ± 0,21 mg/mL RRE – ekstrahavo 50 % etanolis perkoliacijos metodu. Visos tirtos etanolinės rozmarino ištraukos pasižymėjo aukštu antioksidaciniu aktyvumu, kuris svyravo nuo 75,96 ± 1,12 % iki 85,81 ± 0,14 %, bet statistiškai patikimo skirtumo nenustatyta (P > 0,0624). Taip pat nustatyta, kad sausasis likutis buvo didesnis tirtų skystųjų ekstraktų nei tinktūrų. Rozmarino lapų maišymas brinkinimo metu padidino bendrą fenolinių junginių (nuo 42 iki 53 mg/ml RRE) kiekį 50 % etanolinėje rozmarino tinktūroje. Ekstrahavimas perkoliacijos būdu padidino sausojo likučio ir fenolinių junginių kiekius, bet sumažino antioksidacinį aktyvumą. Koreliacija tarp bendro fenolinių junginių kiekio ir antioksidacinio aktyvumo nebuvo nustatyta. Aktyvus brinkinimas yra efektyvus ir gali padidinti veikliųjų medžiagų išekstrahavimą iš augalinių žaliavų
Botanical extracts are one of the richest sources of antioxidants that counteract both free radicals and oxygen reactive species. The solvent and extraction conditions used in the extraction may influence the quantity, antioxidant composition and biological activity. Ethanolic extracts of rosemary leaf were produced by maceration and percolation and different ethanol concentrations (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 96%) were used for extraction. Influence of ethanol concentration and extraction method on the amount of total phenolic content and antioxidant activity and 1,1-diphenyl- 2-picrylhydrazyl (DPPH) radical inactivation were determined spectrophotometrically. The most potent solvent concentration was 50% for the evaluation of total polyphenols 47.39 ± 0.21 mg/mL RAE. All tested rosemary extracts showed high DPPH radical inactivation which ranged from 75.96 ± 1.12% to 85.81 ± 0.14%, but no statistically significant difference (P > 0.0624) was observed. The dry residue was also evaluated and it was higher in the liquid extracts than in tinctures. Stirring of rosemary leaves increased the total phenolics (from 42 till 53 mg/ml RAE) in the 50% ethanolic rosemary tincture. Extraction by percolation showed higher amounts of dry residue and phenolics, but antioxidant activity was lower. Correlation between the total phenolic content and antioxidant activity was not observed. Active moistening is effective and can increase the amount of extractive substances from herbal materials
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/57164
Affiliation(s): Botanikos sodas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

93
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.