Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/57096
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Petkevičiūtė, Nijolė
Title: Vadovų mokymosi kryptys nuolatinių pokyčių aplinkoje
Other Title: Manager‘s learning tendencies in the permanent changing environment
Is part of: Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] = Public security and public order : scientific articles. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas, 2017, T. 18
Extent: p. 433-446
Date: 2017
Note: ISSN 2335-2035 (Online)
Keywords: Vadovai;Nuolatinis mokymasis;Nuolatinių pokyčių aplinka;Managers;Continuous learning;Environment of permanent changes
Abstract: Vadovo veikla organizacijoje tampriai susijusi su asmeniniu mokymusi ir sprendimų priėmimu organizacijose. Nuolatinių pokyčių ir neapibrėžtumų aplinkoje vykdoma vadovo veikla reikalauja nuolatinių žinių apie save, aplinką ir kitus. Dvidešimt pirmojo amžiaus pradžioje keičiasi vadovo darbo samprata ir aplinkos, kurioje vykdoma veikla suvokimas. Dažnai vadovas turi priimti skubius ir teisingus sprendimus, kurių priėmimo procesas negalės būti pakartotas, nes kitoje aplinkoje reikės naujų žinių. Tuo būdu vadovo nuolatinis mokymasis turėtų būti kryptingas ir sumanus
The activities of the managers of the organizations closely linked to personal learning and decision making bodies. Permanent changes and uncertainties in the environment of the manager‘s carried out activities requires a permanent knowledge of themselves, the environment and others. The beginning of the twenty first century is changing the concept of managers employment and the environment of the activities. Often leader must take immediate and fair decisions making process will not be repeated, because in another environment will require new knowledge. The Executive continuous learning should be focused and targeted on horizontal and vertical tendencies. New type of thinking people are coming and manager‘s work for them is as challenge in the context of permanenet changes. In that case people need long life learning. New type of organizations more and more need smart and creative people, and management of them is more and more sensitive and complicate, and continues learning of personnel could be according type of activities. Also there could be payed more attention to management of changes and formation productive interpersonal relations in organizations.[...]
Internet: https://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU%20VSVT%20(18).pdf
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.7 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

146
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

18
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.