Use this url to cite publication: https://hdl.handle.net/20.500.12259/56960
Publication type
type::text::periodical::journal::contribution to journal::journal article::research article
Type of publication (PDB)
Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Title
Vaistinių (aromatinių) augalų eterinių aliejų ekstrakcijos metodų palyginimas
Other Title
Comparison of medicinal (aromatic) plants essential oil extraction methods
Is part of
Žmogaus ir gamtos sauga : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2016 m. gegužės 4-6 d. = Human and nature safety : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference. Kauno raj., Akademija: LŽUŪ, 2016, [nr. 22]
Extent
p. 86-89
Publisher
Kauno raj., Akademija: LŽUŪ
Date Issued
2016
ISSN (of the container)
1822-1823
Other Identifier(s)
VDU02-000019562
Abstract
Essential oils of medicinal and aromatic plants are complex mixtures of low molecular weight compounds. They are widely used in food and drink products, cosmetics, perfumery and pharmaceutical industries. Variuos plants of families such as Lamiaceae, Rutaceae, Myrtaceae, Zingiberaceae, Asteraceae are rich in essential oils. One of the most important steps in scientific research and industrial production of the essential oils is extraction methods. The aim of this study was to review and compare medicinal (aromatic) plants essential oil extraction methods such as organic solvent extraction, supercritical CO2 fluid extraction and hydro distillation. According to different studies, it is important to control parameters such as temperature, size of raw material particles and extraction time when using each of the method. It is concluded that supercritical CO2 fluid extraction method is perspective due to sufficiently high extraction recovery and easily controllable selectivity to the essential oil and its components.
Vaistinių (aromatinių) augalų eteriniai aliejai, kurie yra sudėtingi lakių mažos molekulinės masės (iki 500 Da) antrinių metabolitų mišiniai, plačiai taikomi maisto, gėrimų, parfumerijos, kosmetikos ir farmacijos pramonėje. Gausiai eterinius aliejus kaupia notrelinių (Lamiaceae), rūtinių (Rutaceae), mirtinių (Myrtaceae), imbierinių (Zingiberaceae), astrinių (Asteraceae) šeimų augalai. Vienas svarbiausių etapų eterinių aliejų moksliniuose tyrimuose ir pramoninėje gavyboje yra jų ekstrakcijai taikomi metodai. Darbo tikslas – apžvelgti ir palyginti vaistinių (aromatinių) augalų eterinių aliejų ekstrakcijos organiniais tirpikliais, CO2 superkritiniu skysčiu ir hidrodistiliacijos metodus. Skirtingais tyrimais nustatyta, kad ekstrahuojant eterinius aliejus kievienu iš metodų, būtina kontroliuoti tokius parametrus, kaip temperatūra, smulkintos žaliavos dalelių dydis ir ekstrakcijos laikas. Laikoma, kad CO2 superkritinių skysčių ekstrakcija yra perspektyvus metodas, kuris pasižymi ne tik pakankamai aukšta išgava, bet ir lengvai kontroliuojamu atrankumu eteriniam aliejui ir atskiriems jo komponentams.
Bibliographic Details
21
Coverage Spatial
LT
Language
Lietuvių / Lithuanian (lt)