Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/56957
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Chemija / Chemistry (N003)
Author(s): Stankevičius, Mantas;Maruška, Audrius;Tiso, Nicola;Mikašauskaitė, Jurgita;Bartkuvienė, Violeta;Kornyšova, Olga;Mickienė, Rūta;Bimbiraitė-Survilienė, Kristina;Kaškonienė, Vilma;Kazlauskas, Mykolas;Levišauskas, Donatas;Tekorius, Tomas;Polcaro, Chiara;Galli, Emanuela;Donati, Enrica;Zacchini, Massimo;Ragažinskienė, Ona;Snieškienė, Vilija;Stankevičienė, Antanina
Title: Gas chromatographic analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in the disposed creosote treated wooden railway sleepers collected from several storage sites in Lithuania
Other Title: Policiklinių aromatinių angliavandenilių, esančių kreozotu apdorotuose mediniuose geležinkelio pabėgiuose, surinktuose skirtingose Lietuvos vietose, sudėties ir kiekio dujų chromatografinė analizė
Is part of: Chemija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, 2015, vol. 26, no. 3
Extent: p. 198-207
Date: 2015
Keywords: Mediniai pabėgiai;Kreozotas;Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai;Dujų chromatografija-masių spektrometrija;Ekstrakcija;Wooden railway sleepers;Polycyclic aromatic hydrocarbons;Coal tar;Creosote;Gas chromatography–mass spectrometry;Cold solvent extraction
Abstract: Atliktas policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) nustatymas panaudotuose mediniuose geležinkelio pabėgiuose, apdorotuose siekiant juos apsaugoti nuo biologinio irimo skalūnų alyva arba kreozotu. PAA analizei atlikti panaudota skysčių ekstrakcija aplinkos temperatūroje ir Soksleto ekstrakcija bei dujų chromatografija su masių spektrometrine ir liepsnos jonizacijos detekcija. Ekstrakcijai panaudoti skirtingo poliškumo ir aromatiniai organiniai tirpikliai. Rezultatai parodė, kad aromatiniai tirpikliai yra efektyviausi ir lemia didžiausią PAA išgavą, atliekant PAA ekstrakciją iš medienos aplinkos temperatūroje. Buvo identifikuota keletas PAA. Dominavo naftalenas, acenaftenas, fluorenas, antracenas, fenantrenas, fluorantenas, pirenas, krizenas ir benzo[α]antracenas. Išanalizuota 20 Lietuvos centrinėje, ir 30 pajūrio dalyje surinktų bandinių. Panaudojant klasterinės analizės metodą ir cheminės analizės rezultatus bandiniai buvo sugrupuoti pagal keletą veiksnių, įskaitant eksploatacijos trukmę, nusidėvėjimą ir ekstrakto cheminę sudėtį. PAA sudėtis kito priklausomai nuo pabėgių suirimo laipsnio. Keletas pabėgių išsiskyrė iš kitų tamsia išvaizda, intensyviu, būdingu skalūnų alyvai, kvapu ir labai dideliu PAA kiekiu
This paper was presented in the 9th International Conference “The Vital Nature Sign”, held in Kaunas, 14–16 May 2015. The screening of PAH in used wooden railway sleepers treated with coal tar and creosote for their protection against biodegradation has been made. The analysis was based on cold solvent extraction and Soxhlet extraction of PAH using several organic solvents and analysis by GC-MS/GC-FID. For extraction several organic solvents of different polarity, including aromatic solvents, were tested. The results showed that aromatic solvents are the most efficient solvents for cold solvent extraction with the highest recoveries of PAH from wood matrix. Several PAH were identified. Naphthalene, acenaphthene, fluorene, anthracene, phenanthrene, fluoranthene, pyrene, crysene and benzo[α]anthracene were predominant. Thirty samples from Central Lithuania and twenty from the results of chemical analysis the samples were classified using the cluster analysis according to several parameters including age, decay status and chemical composition of the extract of the sleeper. The composition of PAH varies between intact and rotten sleepers. Few sleeper samples differ from others with a strong coal tar odor and a dark color and very high quantities of PAH
Internet: http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/chemija/2015/3/7172
Affiliation(s): Biochemijos katedra
Biologijos katedra
Botanikos sodas
Kauno technologijos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

5
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

131
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.