Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/56931
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Jonkus, Dalius
Title: Grožio patrauklumas. Estetika ir erosas Algio Mickūno filosofijoje
Other Title: The attractivenes of beauty. Aesthetics and eros in Algis Mickūnas’ philosophy
Is part of: Problemos : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015, T. 87
Extent: p. 94-105
Date: 2015
Keywords: Grožis;Estetika;Fenomenologija;Eros;Intencionalumas;Aesthetics;Phenomenology;Mickūnas Algis;Beauty;Ero beauty;Intentionality
Abstract: Straipsnyje analizuojama, kaip Mickūno filosofija atskleidžia estetikos ir eroso sąryšį. Analizės tikslas – parodyti, kad estetika ir erosas reikalauja ne reprezentacijos, bet prezentacijos ir kodėl abi šios plotmės yra susijusios su tiesiogine pasaulio išraiškų patirtimi. Fenomenologinė estetikos ir eroso analizė atskleidžia paties pasaulio grožį ir erotinį patrauklumą. Mickūnas teigia, kad estetinė-erotinė nuostata yra atvirumas paties pasaulio nuotaikoms, ritmams ir buvimo stiliams. Kita vertus, jis neigia estetinės ir erotinės patirties intencionalumą, nes pastarąjį supranta kaip tikslingą nukreiptumą į objektus ir siekį identifikuoti objekto reikšmę. Straipsnyje pateikiami argumentai, kodėl Mickūno bandymas paneigti erotinės ir estetinės patirties intencionalumą yra paremtas siaurąja, o ne plačiąja intencionalumo samprata
This paper analyses how Mickūnas’s philosophy reveals the relationship between aesthetics and Eros. The purpose of this analysis is to show that aesthetics and Eros do not require representation, but presentation, and why these two aspects are related to the direct expression of world experience. The phenomenological analysis of aesthetics and Eros reveals the beauty of the world and its erotic appeal. Mickūnas argues that the aesthetic-erotic attitude is openness to the world’s moods, rhythms and styles of being. On the other hand, he denies that the aesthetic and erotic experience is intentional, since the former is understood as a purposeful orientation to objects and an aim to identify the meaning of the object. In this paper I present arguments why Mickūnas’s attempt to deny the intentionality of erotic and aesthetic experience is based on the narrow, rather than broad, concept of intentionality
Internet: http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5282/3440
Affiliation(s): Filosofijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

91
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.