Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/56897
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Račkauskas, Audrius
Title: Įspūdis ir jo realizavimas. Vieno Marcelio Prousto romano epizodo analizė
Other Title: Impression and its realization. The analysis of one episode of Marcel Proust’s novel
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2015, [T.] 84, 85
Extent: p. 201-207, 208-222
Date: 2015
Keywords: Įspūdis;Mintis;Prustas, Marselis;Romanas;Kūryba;Impression;Proust, Marcel;Thought;Creation;Novel
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamas Marcelio Prousto romano Prarastojo laiko beieškant epizodas „Martenvilio bokštai“. Epizode vaizduojamas impresionistinės kūrybos aktas, kurio pagrindą sudaro įspūdžio patyrimas ir jo realizavimas. Tarp įspūdžio ir jo realizavimo nėra būtino ryšio, paversti įspūdį kūrybos sąlyga – tai Prousto sumanymas. Straipsnyje siekiama išsiaiškinti tokio sumanymo teorines prielaidas. Atliekant tyrimą, remiamasi G. Deleuze’o ir M. Mamardašvilio sąvokomis bei įžvalgomis. Paaiškėja, kad (1) įspūdis nėra nei reguliarus patyrimo faktas, nei paskata realizacijai; (2) realizacija apima du taktus ir juos skiriantį chronotopinį intervalą; (3) realizacijos subjektą apibūdina ne kūrybos valia ir metodas, o nevalingumas ir grynosios minties primygtinumas; (4) kūrinys realizuoja įspūdį, tačiau jo nereprezentuoja ir neinterpretuoja; (5) chronologinė kūrybos akto seka nesutampa su logine akto seka, todėl vienu atveju centrinę vietą užima įspūdis, kitu – tik minties ženklas
This is an analysis of one episode of M. Proust’s novel „In Search of Lost Time“. The episode, named „Martinville towers“, describes the impressionist act of creativity based on impression and its realization. But there is no necessary relation between the impression and its realization. Impression as a source of creative act is the essence of Proust’s idea. The article explores the theoretical bases of such an idea. From research it becomes clear that: 1) impression is neither regularity of experience nor impulse to realization; 2) realization includes two steps and a chronotopical interval between them; 3) the subject of realization is characterized not by creative will and method but by involuntariness and insistency of pure thought; 4) creation realizes impression but does not represent or interpret; 5) the chronological order of the creative act is not equivalent to the logical order; so, if the impression takes central place in one order, in the other it is only a sign of thought
Internet: http://litlogos.eu/L84/Logos_84_201_207_Rackauskas.pdf
http://litlogos.eu/L84/Logos_84_201_207_Rackauskas.pdf
Affiliation(s): Filosofijos katedra
Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.55 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

136
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.