Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/56879
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Rakutienė, Sima
Title: Europos Sąjungos Taryba: ar pirmininkavimo instituciniai pokyčiai sprendžia ES koherentiškumo ir efektyvumo problemą
Other Title: Council of the European Union: have institutional changes of the presidency been solving the EU coherence and effectiveness problem?
Is part of: Public policy and administration = Viešoji politika ir administravimas. Kaunas : Technologija, 2016, T. 15, nr. 3
Extent: p. 485-499
Date: 2016
Note: ISSN 2029-2872 (online)
Keywords: Europos Sąjungos Taryba;ES pirmininkavimas;Vyriausias įgaliotinis;ES teisėkūra;Bikameralizmas;Council of the EU;Presidency;High Representative;EU legislation;Bicameralism
Abstract: Europos Sąjunga, tapusi vienu svarbiausių tarptautinių veikėjų, ilgą laiką buvo kritikuota dėl lėto sprendimų priėmimo, koherentiškumo stokos, demokratijos „deficito“ problemų ir neefektyvaus ES politinio proceso, ypač ES išorės politikos srityse. Lisabonos sutarties įvestais pokyčiais šias problemas ir siekiama ilgainiui spręsti. Straipsnyje analizuojama svarbiausia ES teisėkūros institucija – Europos Sąjungos Taryba, didžiausią dėmesį teikiant pirmininkavimo instituciniam vaidmeniui. Straipsnyje, remiantis kokybinių tyrimų duomenimis ir Lietuvos pirmininkavimo patirtimi, siekiama išskirti svarbiausias ES tarybos institucinės kaitos priežastis ir Lisabonos sutarties įgyvendinimo problematiką. Šiam tikslui pasiekti buvo atlikti dviejų etapų kokybiniai tyrimai ir surinkti 33 pusiau struktūruoti elitinių ekspertų interviu iš ES institucijų (EP, Europos Komisijos, EIVT, valstybių narių ambasadų) darbuotojų. Straipsnyje teigiama, kad, padidėjus Europos Parlamento kompetencijoms, buvo įtvirtinta ES bikameralinė legislatyvos struktūra ir sustiprėjo šios institucijos politinės ambicijos. Daugelio respondentų požiūriu Lisabonos sutartimi įvedus pokyčius buvo stabilizuota ES užsienio politikos darbotvarkė ir sukurtas tam tikras balansas, pasidalomosios funkcijos tarp nuolatinio ir rotuojančiojo pirmininkavimo
The EU has already become one of the most influential international actors. Nevertheless, it also has been criticized for a period of time as being too slow and inefficient within decision making process, also having democracy deficit and coherence problems. The institutional changes, brought within the implementation of Lisbon Treaty, have been seeking to solve these issues. This article examines the main EU legislative body- Council of the EUand decision making process focusing on the presidency‘s roles. The Lisbon Treaty introduced important institutional changes by empowering the European Parliament and diminishing the functions of rotating presidency in the EU foreign policy field. In the article it is questioned how these theoretical changes were met practically? What were the main reasons for the institutional change and what kind of the problematic aspects did the implementation process create? The analysis is based on the empirical qualitative research which involves the materials of 33 semi - structured interviews, collected from the employees of the EU institutions including national embassies of the member states. It is argued that the Lisbon Treaty changes stabilized EU’s foreign policy agenda and strengthened bicameral EU legislative structure, also accumulated the growth of the EU Parliament’s political ambitions
Internet: https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.15.3.16621
Affiliation(s): Politologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

91
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.