Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/56837
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMorkutė, Kamilė-
dc.contributor.authorPaulauskas, Algimantas-
dc.contributor.authorGedminas, Vaclovas-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-07T01:05:46Z-
dc.date.available2018-10-07T01:05:46Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.issn13920146-
dc.identifier.otherVDU02-000018523-
dc.identifier.urihttp://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/biologija/article/view/3138/1965-
dc.description.abstractPopuliacijų genetinė analizė vis dažniau naudojama siekiant apsaugoti gyvūnus (Broquet, Petit, 2009). Lazdyninė miegapelė (Muscardinus avellanarius) yra graužikų šeimos Gliridae narė (Juškaitis, 2008a). Šie graužikai itin pažeidžiami dėl natūralios aplinkos pokyčių, todėl daugelyje šalių pradėtas miegapelių monitoringas (Bright et al., 2006), bet genetinės analizės duomenų vis dar stinga. Gerai žinoma, kad mikrosatelitai yra naudojami įvertinant natūralių populiacijų genetinę struktūrą (Balloux, Lugon-Moulin, 2002). Šiame tyrime pasitelkėme 5 mik-rosatelitinius pradmenis ir tyrėme 17 lazdyninių miegapelių mėginių iš skirtingų Lietuvos ir Latvijos vietų. DNR tyrėme iš neinvazinių mėginių – plaukų. Gauti rezultatai rodo, kad informatyviausias yra Mav023 pradmuo, turintis 13 alelių, o mažiausia informatyvus – Mav002 su 2 aleliais. Tikėtinas heterozigotiškumas (He) lokuse svyravo tarp 0,5 ir 0,743, o stebimas heterozigotiškumas (Ho) – tarp 0,463 ir 1, išskyrus Mav005 – 0,257lt
dc.description.abstractPopulation genetic analysis becomes more and more popular as a tool to use in animal conservation (Broquet, Petit, 2009). The common or hazel dormouse (Muscardinus avellanarius) is a member of the rodent family Gliridae (Juškaitis, 2008a). These rodents are vulnerable to natural habitat changes, and because of this monitoring of the common dormouse was carried out in many countries (Bright et al., 2006), but there is still lack of genetic data. It is well known that microsatellites are being used to investigate the genetic structure of natural populations (Balloux, Lugon-Moulin, 2002). In our study we used 5 microsatellite primers to investigate 17 common dormouse samples from different places in Lithuania and Latvia. For DNA extraction non-invasive hair samples were used. The results show that the Mav023 primer with 13 alleles is the most informative primer, while the Mav002 primer with 2 alleles is the least informative one. The expected heterozygosity (He) per locus was between 0.5 and 0.743, and the observed heterozygosity (Ho) per locus was between 0.463 and 1, except Mav005 with 0.257en
dc.description.sponsorshipBiologijos katedra-
dc.description.sponsorshipKauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 50-53-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofBiologija = Biology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2015, vol. 61, no. 2-
dc.relation.isreferencedbyZoological Record-
dc.relation.isreferencedbyAcademic Search Premier (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyCentral & Eastern European Academic Source (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyVINITI-
dc.relation.isreferencedbyCAB Abstracts-
dc.subjectMiegapelėslt
dc.subjectMikrosatelitailt
dc.subjectNeinvaziniai mėginiailt
dc.subjectGenAlexlt
dc.subjectDormouseen
dc.subjectMicrosatellitesen
dc.subjectNoninvasiveen
dc.subjectGenAlexen
dc.subject.classificationStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List / Article in Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List (S2)-
dc.subject.otherBiologija / Biology (N010)-
dc.titleGenetic characteristics of the common dormouse (Muscardinus avellanarius) using microsatellites in Lithuaniaen
dc.title.alternativeLazdyninių miegapelių (Muscardinus Avellanarius) genetinės charakteristikos tyrimai Lietuvoje naudojant mikrosatelitinius žymenislt
dc.typeresearch article-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.6001/biologija.v61i2.3138-
dcterms.bibliographicCitation13-
dc.date.updated2017-10-20T14:53Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "18523"}, "publisher": {"other": ["Lietuvos mokslų akademijos leidykla"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1392-0146"], "doi": "10.6001/biologija.v61i2.3138", "code": "S2", "subject": ["N010"], "url": ["http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/biologija/article/view/3138/1965"], "country": "LT", "language": "en", "area": "N", "original": true, "pages": 4, "sheets": 0.286, "timestamp": "20171020145324.0", "account": {"year": 2015, "late": false}, "na": 3, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Biologijos katedra", "id": "0102", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "9925A8217558F96F7733CE59A8A7122E", "lname": "Morkutė", "fname": "Kamilė", "status": "0", "name": "Morkutė, Kamilė"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Biologijos katedra", "id": "0102", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "E68478C99DA493288170D33288E28CBE", "lname": "Paulauskas", "fname": "Algimantas", "status": "1", "orcid": "0000-0002-6823-3754", "name": "Paulauskas, Algimantas"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus", "id": "188727491"}], "lname": "Gedminas", "fname": "Vaclovas", "status": "0", "name": "Gedminas, Vaclovas"}]}-
local.typeS-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptGamtos mokslų fakultetas-
crisitem.author.deptBiologijos katedra-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.