Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/56719
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Kiaunytė, Asta;Ruškus, Jonas
Title: Socialinių darbuotojų elgsenos modelių identifikavimas sprendžiant profesinius konfliktus
Other Title: Identification of behaviour patterns of social workers when resolving professional conflicts
Is part of: Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2010, T. 21, nr. 2
Extent: p. 112-121
Date: 2010
Keywords: Socialinis darbas;Socialinis konfliktas;Konfliktų sprendimo strategijos;Elgsenos modeliai;Supervizija;Social work;Behaviour models;Conflict resolving strategies;Supervision
Abstract: Socialinio konflikto paradigmos požiūriu konfliktas žymi suvoktą interesų nesutapimą. Straipsnyje, remiantis empirinio reprezentatyvaus tyrimo rezultatais, analizuojama socialinių darbuotojų elgsena sprendžiant profesinius konfliktus. Klausimynas socialiniams darbuotojams parengtas pagal Thomas ir Kilmann (1974) penkių konflikto valdymo strategijų modelį. Socialinių darbuotojų elgsenos modeliai, sprendžiant profesinius konfliktus, buvo identifikuoti klasterinės analizės metodu. Skirtingi elgsenos modeliai apibrėžiami pagal tai, su kuo konfliktuoja socialiniai darbuotojai, taip pat kiek intensyvi yra kiekvienos konflikto valdymo strategijos raiška. Apklausos duomenų analizė rodo, kad socialiniai darbuotojai konfliktuose su vadovu realizuoja lygiavertiškumo, racionalumo ir atsitraukimo elgsenos modelius; konfliktuose su kolegomis – dalyvavimo ir atvirumo, dalyvavimo vengiant įtampos, mažo konstruktyvumo ir oponavimo elgsenos modelius, o konfliktuose su klientu – profesionalaus įsitraukimo, profesinio atstumo išlaikymo bei profesinio tapatumo stokos elgsenos modelius. Šie elgsenos modeliai nepriklauso nuo socialinių darbuotojų užimamos pozicijos darbe ir jų išsilavinimo. Apibendrinant teigiama, kad sprendžiant konfliktus organizacijoje būtina išorinė metodologiškai pagrįsta profesionali pagalba. Vienas iš tokių pagalbos metodų, skatinančių konfliktų reflektavimą sudėtingomis socialinio darbo aplinkybėmis, yra supervizija
Internet: http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2010/2/112-121.pdf
http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2010/2/112-121.pdf
Affiliation(s): Klaipėdos universitetas
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.71 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

164
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

16
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.