Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/56618
Type of publication: research article
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Bilius, Mindaugas
Title: Dobór kandydatów do policji na Litwie
Other Title: Selection of the candidates for police in Lithuania
Is part of: Kwartalnik Policyjny Legionowo : Centrum Szkolenia Policji, 2017, no. 2
Extent: p. 115-120
Date: 2017
Keywords: Policja litewska;Litewska Szkoła Policji;Rozmowa motywacyjna;Lithuanian Police;Lithuanian Police School;Motivational interview
Abstract: Policja litewska jest ustawową organizacją zapewniającą bezpieczeństwo i porządek publiczny, zajmującą się wykrywaniem przestępstw, prowadzeniem postępowań w sprawach przestępstw oraz wykroczeń, jak również niosącą obywatelom pomoc socjalną (humanitarną). Istnieją inne instytucje zaliczane do organów ścigania, pełniące funkcje porządkowe w poszczególnych obszarach: Służba ds. Zwalczania Przestępstw Finansowych podległa Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, Państwowa Straż Graniczna podległa Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, Służba Celna, Służba ds. Zwalczania Korupcji, Departament Bezpieczeństwa Narodowego oraz Żandarmeria Wojskowa
The Lithuanian Police is a statutory organization, ensuring public order and safety, detecting and investigating the criminal deeds and other violations of law as well as rendering other social (humanitarian) aid for the people. There are other law enforcement institutions to perform policing functions in particular fields: the Financial Crime Investigation Service under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania, the State Border Guard Service under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania, the Customs Criminal Service, the Special Investigation Service, the State Security Department and the Military Police
Internet: http://kwartalnik.csp.edu.pl/download/21/26758/DoborkandydatowdoPolicjinaLitwieMindaugasBilius.pdf
Affiliation(s): Lietuvos policijos mokykla
Viešosios teisės katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.68 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

144
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

14
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.