Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/56132
Type of publication: book
Type of publication (PDB): Mokslo studija / Study (K1b)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Ruškus, Jonas;Žvirdauskas, Dainius;Stanišauskienė, Vilija
Title: Neformalusis švietimas Lietuvoje. Faktai, interesai, vertinimai : mokslo studija
Extent: 90 p. : iliustr., lent
Publishing data: Vilnius : Švietimo aprūpinimo centras
Date: 2009
Note: Bibliogr.: p. 89-90
Keywords: Neformalusis ugdymas;Švietimas;Lietuva
ISBN: 9789986036517
Abstract: 2007 metais Vytauto Didžiojo universiteto ir Kauno technologijos universiteto tyrėjų grupė atsiliepė į Švietimo ir mokslo ministerijos kvietimą atlikti tyrimą apie vaikų dalyvavimą neformaliojo vaikų švietimo veiklose ir jų kokybę. Tyrimas buvo atliktas 2008 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais. Tyrimo tikslas buvo, remiantis Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metams nuostatose (toliau – Švietimo strategija) apibrėžtu neformaliojo vaikų švietimo tikslingumu bei bendruoju socialinio dalyvavimo konceptu, nustatyti mokinių dalyvavimo neformaliojo vaikų švietimo sistemoje tendencijas, atskleisti neformaliojo vaikų švietimo dalyvių informuotumą ir interesus, neformaliojo vaikų švietimo tikslų bei formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo santykio vertinimą.Remiantis politiniais strateginiais Europos Sąjungos ir Lietuvos dokumentais, taip pat socialinio dalyvavimo teoriniu konceptu bei žvalgomojo tyrimo metu surinkta empirine informacija buvo atlikta tyrimo objekto operacionalizacija – detalizuotas ir konkretizuotas tyrimo objektas, atskleistas jo detalusis turinys. Taip pasirengta tyrimo instrumentų kūrimui bei duomenų struktūravimui. Bendrasis socialinio dalyvavimo konceptas kaip teorinis tyrimo pagrindas pasirenkamas dėl to, kad atitinka Švietimo strategijoje nurodomus neformaliojo vaikų švietimo tikslus (mokinių saviraiškos, socialinio aktyvumo, pažinimo, gebėjimų ugdymo ir t. t.), be to, paaiškina šiuolaikinės visuomenės keliamų iššūkių ir individo saviraiškos bei pilietiškumo santykį.[...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/56132
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.15 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

257
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

60
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.