Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/555
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Valančė, Danguolė
Title: Dalelytės Kristijono Donelaičio metuose – subtili puošmena ar eilėdaros atspara?
Other Title: Particles in Kristijonas Donelaitis’s Metai (The Seasons) : a subtle ornament or a linchpin of versification?
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas, Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus Aureus, 2015, T. 63
Extent: p. 139-153
Date: 2015
Note: ISSN 2335-8769 (internetinis)
Keywords: Kristijonas Donelaitis;„Metai“;Dalelytės;Lietuvių kalba;Nekaitomi žodžiai;Eilėdara;Donelaitis, Kristiojonas;Metai;Particles;Noninflectional words;Versification;Lithuanian language
Abstract: Ištyrus Kristijono Donelaičio „Metų“ žodyną buvo nustatyta, kad nekaitomų žodžių poemoje yra daugiau nei 150, dalis jų dažnai kartojasi. Į aukščiausias dažninio žodžių sąrašo pozicijas pateko jungtukai, dalelytės, prielinksniai, kiek žemiau įvardis savo, jaustukas ak, prieveiksmis daug. Visi jie (išskyrus savo) yra nekaitomi žodžiai, kurių dauguma – ir, kad, jau, kaip, o, taip, ar, dar, tikt, bet, vis, nei, juk, štai, irgi – gali atlikti dalelyčių vaidmenį. Detaliau nagrinėtos ir, jau, juk, štai, tikt dalelytės, kur ir kaip jos vartojamos poetiniame kūrinyje. Ar šių žodžių gausa poemoje – tai Kristijono Donelaičio siekis emocingumo ir pasakojimo gyvumo, ar visgi tai paranki leksinė priemonė eiliavimo principui išlaikyti? Tai pagrindiniai klausimai, į kuriuos atsakymus pateikė „smulkiosios“ leksikos analizė. Kad atsiskleistų „Metų“ žodyno savitumai, buvo lyginami Antano Baranausko „Anykščių šilelio“ ir Broniaus Granausko „Jaučio aukojimo“, išskirtinių kūrinių lietuvių kalba, dažniausių žodžių 20-tukai. Nors šie meniniai kūriniai atsirado skirtingu laiku ir skirtingose vietose, visuose trijuose rasta nekaitomų žodžių, kurie pateko į visų (ir, kad, kaip, taip / teip, iš, ant) arba dviejų (jau, o, tikt / tik, vis, dar, kai, bet, į, su) dažniausiųjų 20-tukus. Pažymėtina, kad daugelis jų gali atlikti dalelyčių funkciją, kaip antai, „Metuose“ tokių rasta 14 iš 20-ies. Veikiausiai Donelaitis buvo pastebėjęs prozodines dalelyčių galimybes, jų tarimo laisvumą ir tuo pasinaudojo, kad įgyvendintų toninio eiliavimo principą.[...]
An analysis of Kristijonas Donelaitis’s lexicon reveals that the poem has more than 150 noninflectional words, many of them oft-repeated. Among the most frequently repeated are certain conjunctions, particles, and prepositions. Somewhat less frequent are the pronoun savo, the interjection ak, and the adverb daug. All of these (except savo) are noninflectional; the majority of them – ir, kad, jau, kaip, o, taip, ar, dar, tikt, bet, vis, nei, juk, štai, irgi – can also function as particles. Of these, the particles ir, jau, juk, štai, tikt have been investigated in greater detail with respect to where and how they have been used in a work of poetry. Is the abundance of these words in the poem due to Donelaitis’s quest for emotional expression and narrative liveliness, or is it just a handy lexical means for maintaining a principle of versification? These are the questions to which an analysis of the “small-sized” lexicon provided the answers. In order to reveal the special character of the vocabulary of Metai (The Seasons), the author of this paper decided to compare the 20 most frequently used words in Donelaitis’s just-mentioned poem; Antanas Baranauskas’s Anykščių šilelis; and Bronius Granauskas’s Jaučio aukojimas, the latter two being distinctive works in the Lithuanian language as well. Although these three works of art hail from different times and places, they feature noninflectional words that occur either in all three (ir, kad, kaip, taip / teip, iš, ant) or just in two (jau, o, tikt / tik, vis, dar, kai, bet, į, su) of their 20 most requently used words. It‘s worth noting that many of these words can be used as particles: for example, 14 out of 20 in Metai.[...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/555/1/ISSN2335-8769_2015_N_63.PG_139-153.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/555
Affiliation(s): Lituanistikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2015, nr. 63
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

59
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.