Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/554
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Kalinauskaitė, Danguolė
Title: Trumpojo teksto žanro specifika : naujienų portalų antraščių tyrimas
Other Title: The Particularity of the short text genre : a study of headlines in news portals
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas, Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus Aureus, 2014, T. 62
Extent: p. 23-44
Date: 2014
Keywords: Internetinė žiniasklaida;Naujienų portalai;Trumpųjų tekstų žanrai;Antraštės;Tekstų žanrų lingvistika;Žanrų tyrimai;Online news media;News portals;Short text genres;Headlines;Text genre linguistics;Genre studies
Abstract: Žanrų tyrimai naudingi siekiant geriau suvokti žanrų realizavimo formas – tekstus, o per juos – ir kalbą. Straipsnyje nagrinėjama specifinė, gausi ir įvairialypė tekstų žanrų grupė – trumpųjų tekstų žanrai. Minėtina šios grupės žanrų tekstų savybė – daugiau ar mažiau ribota apimtis, ir tai yra motyvas, skatinantis daryti prielaidą, kad tokiuose tekstuose žanro įtaka turėtų būti ypač ryški – tiek tų tekstų struktūrai, tiek jų turiniui. Vienas trumpųjų tekstų žanrų – naujienų portalų antraštės – pasirinktas šio tyrimo objektu siekiant tai išsiaiškinti. Tyrimo tikslas – išanalizuoti naujienų portalų antraščių struktūrą, jų turinio elementus ir nustatyti naujienų portalų antraščių ypatumus, nulemtus būtent žanro specifikos. Tyrimo šaltiniais pasirinkta 10 lietuviškų naujienų portalų: 15min.lt, alfa.lt, balsas.lt, bernardinai.lt, delfi. lt, kauno.diena.lt, lrytas.lt, lzinios.lt, respublika.lt, zebra.lt. Juose iš viso surinktos 3073 antraštės. Atliktos surinktų antraščių analizės rezultatai leidžia konstatuoti, kad naujienų portalų antraštes galima laikyti nauju savarankišku teksto žanru. Tai liudija atskleisti naujienų portalų antraščių ypatumai, o pirmiausia – jų funkcijos. Antraštės atlieka įvairias teksto funkcijas: jomis pranešama, pasakojama, analizuojama, komentuojama, reiškiamas požiūris, emocijos, bandoma įtikinti, vertinama ir net apeliuojama į ką nors. Toks funkcinis naujienų portalų antraščių savarankiškumas sietinas su pokyčiais, įvykusiais jų struktūroje: nuo vienažodžių ir žodžių junginio pavidalą turinčių antraščių link sakinio pavidalo antraščių. Būtent šios, kaip parodė atliktas tyrimas, dominuoja šiandieniniuose naujienų portaluose. Kitų dviejų paminėtų tipų antraštės kartu sudaro tik mažą dalį visų tirtųjų.[...]
An analysis of text genres is essential for a better understanding of texts, as well as for a better understanding of language through them. This paper concentrates on a specific group, vast and miscellaneous, of text genres – on short text genres. They are specific in their greater or lesser constraint on the size, and therefore it is assumed that the influence of the genre should one way or another be particularly evident in such texts – both in their linguistic structure and in their contents. One of the text genres of this group – headlines in the news portals – is the subject of this study. The study is aimed at exploring the structure and contents of headlines in news portals and identifying their peculiarities that could be generalized precisely as under the influence of the particularity of the genre. Ten Lithuanian news portals are the sources of this study: 15min.lt, alfa.lt, balsas.lt, bernardinai. lt, delfi.lt, kauno.diena.lt, lrytas.lt, lzinios.lt, respublika.lt, and zebra.lt. A total of 3073 headlines were collected. After the analysis of collected headlines it can be stated that headlines in the news portals is an emerging autonomous text genre, typical of the short text genre. The peculiarities of headlines in news portals provide the evidence for that, and in particular for their functions. Headlines as texts perform a variety of functions: they report, inform, analyze, comment, express attitudes as well as emotions, try to convince, evaluate, and even appeal to something. This functional autonomy of headlines can be treated as the outcome of a shift in the structure of news portal headlines, i.e., the shift from one-word headlines and headlines taking the form of word combinations towards sentence-type headlines. The last-mentioned are dominant in present-day news portals, as the study revealed; while headlines of the other two types amount to only a small part of the total.[...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/554/1/ISSN2335-8769_2014_N_62.PG_23-44.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/554
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2014, nr. 62
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

168
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

99
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.