Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/550
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Skabeikytė-Kazlauskienė, Gražina
Title: Sveiks, sveteli margs : sekimai Donelaičiu vestuviniuose laikraščiuose
Other Title: Hail everchanging guest : the echoings of Kristijonas Donelaitis in wedding newspapers
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas, Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus Aureus, 2015, T. 63
Extent: p. 189-199
Date: 2015
Note: ISSN 2335-8769 (internetinis)
Keywords: Donelaitis, Kristijonas;Šiuolaikinis folkloras;Lietuvių literatūra;Vestuviniai laikraščiai;Sekimai;Donelaitis;Contemporary folklore;Wedding newspapers;Echoings;Lithuanian literature
Abstract: Straipsnio objektas – vestuviniuose laikraščiuose aptinkami eiliavimai, sukurti sekant Donelaičiu. Tikslas – susisteminus sekimus atskleisti jų ryšį su Donelaičio tekstais ir parodyti varijavimo tendencijas. Glaustai aptarus šiuolaikinio folkloro reiškinį – vestuvinius laikraščius, straipsnyje atsidedama lyginamajai sekimų analizei. Išskiriami dviejų rūšių sekimų tekstai: svečių pasveikinimai ir jaunųjų pasveikinimai. Nustatoma, kad svečių pasveikinimai įvairuoja labiau, galima išskirti du jų tipus, o jaunųjų pasveikinimai yra stabilesni, vieno modelio. Sekimų tekstus lyginant su Donelaičiu, randama leksinių atitikmenų, kompozicinės sandaros ir sintaksinės sakinio organizacijos panašumų, galima atpažinti atskiras „Metų“ eilutes. Mažiausiai keičiami pirmieji perdirbimui pasirinkto „Metų“ fragmento žodžiai. Vyraujantis varijavimo dėsningumas – sekimo tekstą stengiamasi priartinti prie konkrečios pasveikinimo situacijos
The article examines the verses which were composed by imitating Kristijonas Donelaitis and published in Lithuanian wedding newspapers (the author of the article has called them echoings). The aim of the article is to systematize these echoings, to disclose their relationship to the texts by Donelaitis, and to reveal their variation tendencies. After a brief discussion of wedding newspapers as a contemporary folklore phenomenon, the article focuses on a comparative analysis of the echoings. The author divides these texts into two groups – the greetings of guests and the greetings addressing the newly-weds. The greetings of guests vary more than those addressing the newly-weds and can be subdivided into two types, whereas the greetings of the newly-weds are more stable and created following one single model. The comparative analysis of the echoings and the original texts by Donelaitis indicates that the echoings have preserved some lexical equivalents and some similarities between the compositional structure and the syntactic organization of the phrase, which allow recognizing separate lines of The Seasons. The first words of the fragments of The Seasons chosen for modification vary less than the rest of the text. The dominant principle guiding the modification is to bring the echoing text closer to the actual situation in which the greeting occurs
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/550/1/ISSN2335-8769_2015_N_63.PG_189-199.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/550
Affiliation(s): Kultūrų studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2015, nr. 63
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.