Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/54632
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Bakanauskienė, Irena;Krikštolaitis, Ričardas;Staniulienė, Sonata;Žirgutis, Vytautas
Title: The Evaluation of impact on business organisations in Lithuania to operate in an environmentally friendly way
Other Title: Įtakos Lietuvos verslo organizacijoms veikti aplinkai palankiu būdu vertinimas
Is part of: Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas : Technologija, 2015, Nr. 2(71)
Extent: p. 68-77
Date: 2015
Keywords: Aplinkos vadyba;Verslas;IBEB;Aplinkos suinteresuotosios šalys;Environmental management;Environmental stakeholders;Business;IBEB
Abstract: Straipsnyje pateiktais tyrimo rezultatais pristatomas aplinkos apsauga suinteresuotų subjektų verslo organizacijoms daromas poveikis Lietuvoje, kad šios vykdytų veiklą aplinkai palankiu būdu, pristatomi tokio poveikio tipai ir pasekmės – reaguojant į aplinkos apsauga suinteresuotų subjektų spaudimą per pastaruosius 2 metus organizacijų atlikti veiksmai ir priimti sprendimai. Tyrimas atliktas taikant „International Business Environmental Barometer“ (sutr. – IBEB) kiekybinį tyrimo įrankį. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad Lietuvos įmonės patiria labai silpną aplinkos apsauga suinteresuotų grupių spaudimą vykdyti veiklą aplinkai palankiu būdu. Lietuvoje stipriausią poveikį daro šios aplinkos apsauga suinteresuotos grupės: priežiūros institucijos, įmonės vadovybė; silpniausią – bankai bei mokslo institucijos. Siekdamos paveikti įmones, aplinkos apsauga suinteresuotos grupės Lietuvoje taiko ekonomines, moralines, teisines poveikio priemones, rečiau renkasi viešinimą žiniasklaidoje. Atitinkamai įmonės santykiuose su aplinkos apsauga suinteresuotomis grupėmis dažniau deda pastangas palaikyti gerus santykius, partnerystę, bando ieškoti abipusės naudos ir bendradarbiavimo galimybių, rečiau bando apsisaugoti nuo daromo poveikio ar siekia panaudoti grupes įmonės tikslams įgyvendinti, ar bando keisti bendravimo taisykles sau naudinga linkme. Įmonės Lietuvoje, nors ir nepatiria didesnio spaudimo, reaguoja į aplinkos apsauga suinteresuotų grupių veiksmus dėl to, kad įmonių veiksmais, kuriais siekiama tausoti aplinką, daroma įtaka įmonės bei produkto ir (arba) paslaugos įvaizdžiui, kontroliuojančių institucijų pasitikėjimui, savininkų bei vadovų pasitenkinimui, konkurencingumui.[...]
The article presents the results of empirical research on environmental stakeholders’ impact on Lithuanian business organisations to act in an environmentally friendly way. Theoretical research framework is based on the research tool of the International Business Environmental Barometer (IBEB) and covers strengths and types of different environmental stakeholders (including internal and external stakeholders), organisational strategies of relations with them, and consequences of environmental stakeholders’ impact. The IBEB is a representative quantitative survey of managers of business organisations to examine how managers feel environmental stakeholders’ pressure. Taking the purpose and attitudes of the research framework and the results of pilot interviews into account, some changes in IBEB methodology have been made. The results reveal quite low pressure of environmental stakeholders on managers of business organisations to deal with environmental issues
Internet: https://doi.org/10.5755/j01.erem.71.1.8650
http://erem.ktu.lt/index.php/erem/article/view/8650/6801
Affiliation(s): Matematikos ir statistikos katedra
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml13.92 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

81
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.