Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/54412
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Starodubaitė, Marija;Sruoga, Aniolas;Butkauskas, Dalius;Potapov, Mikhail
Title: Genetic diversity of the European mole (Talpa europaea) from Lithuania as revealed by selected isoenzyme polymorphism
Other Title: Lietuvos kurmių (Talpa europaea) genetiniai skirtumai
Is part of: Acta zoologica Lituanica. Vilnius : Nature research centre, Vol. 20, no. 2 (2010)
Extent: p. 107-111
Date: 2010
Keywords: Talpa europaea;Genetic diversity;Isoenzyme polymorphism
Abstract: Lietuvoje gyvena tik viena kurmių rūšis - Talpa europaea. Atlikta kurmių (n = 290), sugautų keturiolikoje skirtingų Lietuvos vietovių, izofermentinė analizė. Panaudojus vertikalios elektroforezės poliakrilamido gelyje metodą, ištirtas kurmių kepenų nespecifinių baltymų (Np) ir esterazių (Est) genetinis kintamumas. Aptikti devyni polimorfiniai lokusai: Est-1, Est-2, Est-3, Np-1, Np-2, Np-3, Np-4, Np-5, Np-6. Genetiniai skirtumai tarp imčių įvertinti panaudojus UPGMA klasterinę analizę ir Wright’s F-statistikos metodą. Panaudojus Mantel testą buvo nustatyta nepatikima koreliacija tarp tirtų kurmių subpopuliacijų genetinių atstumų ir geografinių atstumų. Patikima (p < 0.05) genetinė diferenciacija aptikta tarp daugumos ištirtų imčių. Straipsnyje aptartos galimos priežastys, nulėmusios tokią diferenciaciją
The European mole (Talpa europaea Linnaeus, 1978) is the only mole species living in Lithuania. Isoenzyme variation and differentiation in T. europaea were studied in 290 individuals from 14 different localities in Lithuania. Genetic variability of liver non-specific proteins (Np) and esterase (Est) was investigated by means of vertical polyacrylamide gel electrophoresis. Nine polymorphic loci were detected: Est-1, Est-2, Est-3, Np-1, Np-2, Np-3, Np-4, Np-5, Np-6. Genetic differences among subpopulations were evaluated using UPGMA cluster analysis (Nei 1972) and Wright’s F-statistics method. The Mantel test (Mantel 1967) did not reveal any significant correlation between genetic distances and geographical distances among the examined samples. A significant (p < 0.05) genetic differentiation was determined among the majority of studied subpopulations. The possible causes for such differentiation are discussed
Internet: https://doi.org/10.2478/v10043-010-0015-6
Affiliation(s): Biologijos katedra
Gamtos tyrimų centras
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

93
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.