Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/54255
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Butkus, Mindaugas;Mačiulytė-Šniukienė, Alma;Davidavičienė, Vida;Matuzevičiūtė, Kristina
Title: Factors influencing society’s attitudes towards internal and external EU immigrants
Other Title: Veiksniai, lemiantys visuomenės požiūrį į ES vidinę ir išorinę imigraciją
Is part of: Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 27, nr. 4
Extent: p. 292-303
Date: 2016
Note: eISSN 2424-4546
Keywords: Vidinė migracija;Išorinė migracija;Individualus požiūris;Požiūris į imigrantus;Internal migration;External migration;Individual attitudes;Attitudes toward immigrants
Abstract: Migracija atviros ekonomikos sąlygomis yra natūralus procesas. Tačiau nuolat augantys imigracijos srautai į ES juos priimančioms šalims kelia tam tikrų iššūkių. 2015 m. daugiau kaip milijonas žmonių (prieglobsčio prašančių asmenų, pabėgėlių ir kitų imigrantų) kirto ES sieną. Be to, vyksta didelis judėjimas iš mažiau išsivysčiusių į labiau išsivysčiusias ES šalis. Šis procesas sukelia priimančiųjų šalių piliečių nepasitenkinimą, taip pat ir ekonominį, socialinį, politinį nestabilumą bei nesaugumą. Siekiant suformuoti veiksmingą migracijos politiką, užtikrinančią sėkmingą imigrantų integraciją, tikslinga nustatyti veiksnius, lemiančius visuomenės požiūrį į imigrantus. Pastarąjį dešimtmetį ši tema analizuojama tiek politiniame, tiek moksliniame lygmenyse, tačiau pasigesta sisteminių tyrimų, integruojančių ne tik ekonominius, bet ir demografinius, politinius bei religinius veiksnius, lemiančius visuomenės požiūrį į imigraciją. Šiame tyrime, naudojant logistinės regresijos modelį, įvertinami veiksniai, kurie didina arba mažina teigiamo požiūrio į vidaus ir išorinę ES imigraciją tikimybę. Tyrimas remiasi Europos socialinės apžvalgos duomenimis. Rezultatai atskleidė, kad visuomenės požiūris į ES vidaus imigraciją yra pozityvesnis, palyginti su išorine imigracija. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys didesnę pozityvaus požiūrio į imigrantus tikimybę, yra aukštesnis asmenų išsilavinimo lygis ir didesnės pajamos. Esminių skirtumų tarp šių veiksnių poveikio požiūriui į vidinę ir išorinę imigraciją nenustatyta. Taip pat nustatyta, kad pozityvesnį požiūrį į imigrantus turi moterys, šeimos su vaikais, miesto ir jaunesni gyventojai
In open economy migration is a natural process. However, constantly growing immigration flows to the EU countries pose certain challenges for host countries. In 2015, over 1 million people – asylum seekers, refugees and other immigrants – crossed the border of the EU. In addition, there is a significant movement from less developed to more developed countries within the EU. This process causes citizens’ discontent of some host countries, as well as the fear of economic, social, political and security instability. In order to achieve integration of immigrants and seeking to formulate a successful migration policy it is appropriate to determine factors influencing society’s attitudes towards immigrants. During the last decade this topic is relevant in the political and scientific field; however, there is a lack of systematic research carried out integrating not only economic but also demographic, cultural, political and religious factors influencing society’s attitudes. In this research we employed a logistic regression model to estimate factors that increase or decrease the probability for a positive attitude towards internal and external immigrants in the EU. As a source for raw data we used the European Social Survey Database. The research results revealed that society’s attitude towards internal EU immigrants was more positive compared with that towards external immigrants. Factors increasing the probability for EU citizens to possess a positive attitude towards immigrants are higher education level and sufficient income. The influence of these factors does not differ much regarding internal and external immigrants. We estimated that women, families with children, people that live in cities and young generation are the members of society that have the most positive attitude
Internet: http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2016/4/7326
Affiliation(s): Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, mindaugo.butkaus@gmail.com
Šiaulių universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.91 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

2
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

98
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.