Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/54133
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Bagdonaitė-Stelmokienė, Ramunė;Žydžiūnaitė, Vilma
Title: Socialinio darbo studentų mokymasis iš tarpasmeninių santykių : profesinės praktikos patirtis
Other Title: Learning from interpersonal relationships gained by social work students : experience of professional practice
Is part of: Studijos šiuolaikinėje visuomenėje : mokslo darbai = Studies in modern society : academic papers. Šiauliai : Šiaurės Lietuvos kolegija, 2015, nr. 6 (1)
Extent: p. 9-16
Date: 2015
Keywords: Mokymasis;Socialinis darbas;Studentas;Learning;Social work;Student
Abstract: Straipsnyje apžvelgiami kokybinio tyrimo rezultatai. Tyrimu buvo siekta atskleisti socialinio darbo studentų mokymosi iš tarpasmeninių santykių patirtį, įgytą profesinės praktikos metu. Tyrime dalyvavo 53 Kolpingo kolegijos socialinio darbo paskutinių studijų metų studentai, atlikę 3 mėnesių trukmės profesinę praktiką įvairiose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose. Tyrimo rezultatai parodė, kad socialinio darbo studentai profesinės praktikos metu įgyja unikalią mokymosi iš tarpasmeninių santykių patirtį. Ji suvokiama kaip socialinis procesas, kurio metu studentai kuria ir transformuoja žinias, įgūdžius, įsitikinimus, vertybes, jausmus, prasmes ir nuostatas. Socialinio darbo studentai praktikos metu mokosi iš skirtingų socialinių situacijų, bendraudami su klientais ir įstaigos darbuotojais, dalydamiesi su jais savo žiniomis ir patirtimi. Tyrimo rezultatai gali būti naudingi tobulinant socialinio darbo studentų praktikos organizavimą. Pabrėžiama studentų įgytos patirties reflektavimo būtinybė ir poreikis konsultuoti studentus dėl profesinės veiklos
The article presents the results of a qualitative research study. The research aim was to reveal the experience of learning from interpersonal relationships gained by social work students in the course of their professional practice. Research participants comprised 53 final-year social work students from the Kolping University of Applied Sciences upon completion of their 3-month professional practice in various organizations providing social work services. Unstructured written reflection was used for the collection of data. Reflections were written by students on returning from their long-term practice during which they worked with specific social work cases. The data were analysed using the grounded theory method (Strauss & Corbin, 1990) which was applied in order to discover and generate clarifications of the phenomenon in question on the basis of subjective experiences of research participants. Open, axial and selective coding was performed. The research results revealed that in the course of their professional practice social work students undergo a unique experience of learning from interpersonal relationships. The learning experience is perceived as a social process during which students create and transform the experience acquired: skills, knowledge, beliefs, values, feelings, meanings and attitudes. During the practice social work students learn from different social situations in communication with clients and an organization’s employees by sharing their knowledge and experiences with them. The results showed that warm, interpersonal relationships based upon confidence and attachment between students and clients enable students to understand the problems of their clients better, to plan social assistance, to realize the specific nature of social work, and to know themselves better.[...]
Internet: https://www.slk.lt/sites/default/files/studijos_siuolaikineje_visuomeneje_2015.pdf
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Kolpingo kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.01 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

10
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.