Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/54122
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGedvilienė, Genutė-
dc.contributor.authorKrunkaitytė, Marija-
dc.contributor.authorRafael, Sandrine-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-07T00:05:17Z-
dc.date.available2018-10-07T00:05:17Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.issn18223338-
dc.identifier.otherVDU02-000012801-
dc.identifier.urihttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=77848961&site=ehost-live&scope=site-
dc.description.abstractSocialinė kompetencija, kurios reikia piliečiams, siekiantiems savų tikslų, yra vis sudėtingesnė, reikalauja daugiau žinių ir gebėjimų, ne tik siaurai apibrėžtų įgūdžių. Akivaizdu, kad Europai pagrindiniu iššūkiu gali tapti ne informacinės technologijos ar verslumas, o būtent socialinė kompetencija. Ir tai įmanoma pasiekti per mokymąsi. Diskusijose apie mokymąsi ir mokymosi kokybę mokymosi aplinka ir mokymosi kontekstas aptariami neatsiejamai kaip mokymosi kokybės garantas. Mokymosi aplinka suprantama kaip kompleksinė sąvoka, apglėbianti mokymosi vyksmą, pedagogo asmenybę, taikomus mokymosi metodus, technologijas, priemones, grupėmis besimokančiųjų tarpusavio sąveiką. Kitaip tariant, mokymasis suprantamas kaip socialinis reiškinys, kuriame žinių kūrimas vyksta dalijantis, bendradarbiaujant, sąveikaujant. Kryptingas ir patrauklus mokymasis gali vykti bet kokioje institucijoje (šeimoje, mokykloje, universitete ir kt.) grupėje ar bendruomenėje. Gyvenimo pokyčiai sąlygoja ugdymo idėjų kaitą, vyksta naujų, efektyvesnių mokymosi teorijų apie mokymą mokytis ir inovatyvių mokymo(si) metodų paieškos. Ne mažiau svarbus socialinės kompetencijos santykis su mokymo procesu ir jo organizavimu. Todėl mokymo procese pedagogas visų pirma yra šio proceso organizatorius ir kūrėjas, kuriam būdingi bendradarbiavimo gebėjimai, pavyzdžiui, skatinti besimokančiuosius sąveikai ir efektyviai veiklai, siekiant mokymosi tikslų. Vienas svarbių pedagogo uždavinių -- kurti lanksčią, mokymuisi palankią aplinką.[...]lt
dc.description.abstractSocial competence is important to people in seeking their goals, and it becomes more complicated, as requires better knowledge and skills. It is evident that a basic challenge for Europe may become not technologies or business skills but the social competence. It can be reached through learning. Educational environment is understood as a complex of learning process, personality of a teacher, learning methods, technologies, means, and interaction of learners. Otherwise, learning is conceived as a social phenomenon where knowledge is gained by sharing, cooperation and communication. Purposeful and attractive learning can take place in any institution (family, school, university, etc.), group or community. Life changes determine new ideas, more effective theories on learning and stipulate the search for new educational methods. Cooperation and collaboration in the article is described as the basis of social competence. From research it is clear that social competence is revealed through learning and other educational and social activities. So it is vitally important for young people in striving for independence and becoming a competent citizen. Otherwise, social competence forms necessary skills in fighting challenges, keeping friendly relations, seeking effective learning, joining community or group activity. [...]en
dc.description.sponsorshipEdukologijos tyrimų institutas-
dc.description.sponsorshipUžsienio kalbų institutas-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 40-47-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofApplied research in health and social sciences: interface and interaction = Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika. Klaipėda : Klaipėdos kolegija, 2012, no. 1(9)-
dc.relation.isreferencedbyIndexCopernicus-
dc.relation.isreferencedbySocIndex (EBSCO)-
dc.subjectSocialinė kompetencijalt
dc.subjectMokymosi įgūdžiailt
dc.subjectKomunikavimaslt
dc.subjectMokymosi metodailt
dc.subjectDarbas grupėselt
dc.subjectSocial competenceen
dc.subjectCommunicationen
dc.subjectLearning skillsen
dc.subjectGroup learningen
dc.subjectLearning methodsen
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleCommunication and cooperation in group learning as a basis of social competenceen
dc.title.alternativeGrupinio mokymo metodai kaip socialinės kompetencijos pamataslt
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation7-
dc.date.updated2017-06-22T14:10Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "12801"}, "publisher": {"other": ["Klaipėdos kolegija"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1822-3338"], "code": "S4", "subject": ["S007"], "url": ["http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=77848961&site=ehost-live&scope=site"], "country": "LT", "language": "en", "area": "S", "original": true, "pages": 8, "sheets": 0.571, "timestamp": "20170622141018.0", "account": {"year": 2012, "late": false}, "na": 3, "nip": 1, "affiliation": [{"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Švietimo akademija", "id": "08", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Edukologijos tyrimų institutas", "id": "0802", "level": "2", "type": "ins", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "92654470CE1C52E1390B102DA52C1BB1", "lname": "Gedvilienė", "fname": "Genutė", "status": "1", "orcid": "0000-0002-1797-8924", "name": "Gedvilienė, Genutė"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Užsienio kalbų institutas", "id": "51", "level": "1", "type": "ins", "research": "1", "status": "0"}}], "id": "E99182FC99FA5FB0D7986EF35DD4F3F4", "lname": "Krunkaitytė", "fname": "Marija", "status": "0", "name": "Krunkaitytė, Marija"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "country": ["PT"], "rel": "aut", "lname": "Rafael", "fname": "Sandrine", "status": "0", "name": "Rafael, Sandrine"}]}-
local.typeS-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptEdukologijos tyrimų institutas-
crisitem.author.deptUžsienio kalbų institutas-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml11.14 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

90
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.