Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/54122
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gedvilienė, Genutė;Krunkaitytė, Marija;Rafael, Sandrine
Title: Communication and cooperation in group learning as a basis of social competence
Other Title: Grupinio mokymo metodai kaip socialinės kompetencijos pamatas
Is part of: Applied research in health and social sciences: interface and interaction = Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika. Klaipėda : Klaipėdos kolegija, 2012, no. 1(9)
Extent: p. 40-47
Date: 2012
Keywords: Socialinė kompetencija;Mokymosi įgūdžiai;Komunikavimas;Mokymosi metodai;Darbas grupėse;Social competence;Communication;Learning skills;Group learning;Learning methods
Abstract: Socialinė kompetencija, kurios reikia piliečiams, siekiantiems savų tikslų, yra vis sudėtingesnė, reikalauja daugiau žinių ir gebėjimų, ne tik siaurai apibrėžtų įgūdžių. Akivaizdu, kad Europai pagrindiniu iššūkiu gali tapti ne informacinės technologijos ar verslumas, o būtent socialinė kompetencija. Ir tai įmanoma pasiekti per mokymąsi. Diskusijose apie mokymąsi ir mokymosi kokybę mokymosi aplinka ir mokymosi kontekstas aptariami neatsiejamai kaip mokymosi kokybės garantas. Mokymosi aplinka suprantama kaip kompleksinė sąvoka, apglėbianti mokymosi vyksmą, pedagogo asmenybę, taikomus mokymosi metodus, technologijas, priemones, grupėmis besimokančiųjų tarpusavio sąveiką. Kitaip tariant, mokymasis suprantamas kaip socialinis reiškinys, kuriame žinių kūrimas vyksta dalijantis, bendradarbiaujant, sąveikaujant. Kryptingas ir patrauklus mokymasis gali vykti bet kokioje institucijoje (šeimoje, mokykloje, universitete ir kt.) grupėje ar bendruomenėje. Gyvenimo pokyčiai sąlygoja ugdymo idėjų kaitą, vyksta naujų, efektyvesnių mokymosi teorijų apie mokymą mokytis ir inovatyvių mokymo(si) metodų paieškos. Ne mažiau svarbus socialinės kompetencijos santykis su mokymo procesu ir jo organizavimu. Todėl mokymo procese pedagogas visų pirma yra šio proceso organizatorius ir kūrėjas, kuriam būdingi bendradarbiavimo gebėjimai, pavyzdžiui, skatinti besimokančiuosius sąveikai ir efektyviai veiklai, siekiant mokymosi tikslų. Vienas svarbių pedagogo uždavinių -- kurti lanksčią, mokymuisi palankią aplinką.[...]
Social competence is important to people in seeking their goals, and it becomes more complicated, as requires better knowledge and skills. It is evident that a basic challenge for Europe may become not technologies or business skills but the social competence. It can be reached through learning. Educational environment is understood as a complex of learning process, personality of a teacher, learning methods, technologies, means, and interaction of learners. Otherwise, learning is conceived as a social phenomenon where knowledge is gained by sharing, cooperation and communication. Purposeful and attractive learning can take place in any institution (family, school, university, etc.), group or community. Life changes determine new ideas, more effective theories on learning and stipulate the search for new educational methods. Cooperation and collaboration in the article is described as the basis of social competence. From research it is clear that social competence is revealed through learning and other educational and social activities. So it is vitally important for young people in striving for independence and becoming a competent citizen. Otherwise, social competence forms necessary skills in fighting challenges, keeping friendly relations, seeking effective learning, joining community or group activity. [...]
Internet: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=77848961&site=ehost-live&scope=site
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.14 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

90
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.