Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/54081
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Bilbokaitė, Renata;Bilbokaitė, Ieva
Title: Mokytojų reputacija moksleivių (merginų) vertinimu: diagnostinio tyrimo rezultatai
Other Title: Girls’ Evaluation of Reputation of Pedagogues: Results of Diagnostic Research
Is part of: Jaunųjų mokslininkų darbai. , 2010, nr.4(29)
Extent: p. 15-21
Date: 2010
Keywords: Mokytojų reputacija;Įvaizdis;Populiarioji kultūra;Masinės informavimo priemonės;Reputation of pedagogues;Image;Popular culture;Mass media
Abstract: Masinės informavimo priemonės yra paveikiausios ir platina kultūrinius simbolius bei sudaro šiandienos populiariosios kultūros fenomeną. Šioje kultūroje kinta įvairių profesijų įvaizdis, motyvacija jas atstovauti ir rinktis kaip gyvenimo kelią. Pedagogo profesija tradici kai siejama su pasiaukojimu bei tinkamu elgesiu. Iš to kyla teigiamos reputacijos aspektai, ypač ryškiai dominavę XX a. pradžioje ir viduryje. Pasikeitus kultūrai, galimai pasikeitė ir pedagogų profesijos įvaizdžio vertinimais reputacijos sando aspektu. Šiuo straipsniu siekiama apibendrinti mokinių (merginų) nuomonę apie mokytojų reputaciją. Tyrimo objektu pasirinktas mokytojų reputacijos vertinimas. Mokytojų reputacijos tyrimas įvairiais aspektais atskleidė, kad merginos daugelį jų vertina teigiamai, t. y. pritaria teiginiams. Geriausiai profesija reprezentuojama mokytojo edukaciniu pranašumu, paruošiant mokinius olimpiadoms, konkursams ir varžyboms, diferencijuojant užduotis įvairių gabumų turintiems ugdytiniams. Aukštai vertinamas pedagogų gebėjimas kurti įvairias užduotis, paruošti mokinius egzaminams. Akcentuojamas ir puikus dalyko išman mas, atvirumas ugdytinių norams ir poreikiams, su teikiant jiems pagrindinį išsilavinimą. Negatyvūs reputacijos aspektai vertinti vidutiniškai, tačiau pabrėžtas pedagogų nemokėjimas bendrauti su mokiniais. Užfiksuotas neigiamas pedagoginio darbo vertinimas dėl moki ių patyčių. Merginos, kurios yra susikūrusios teigiamą pedagogų įvaizdį, geriau vertina ir mokytojų reputaciją – visuose faktoriuose esama teigiamesnių rodiklių į tyrimo objektą. Mokinės, kurių sąmonėje susiformavęs neutralus mokytojo įvaizdis, negatyviau žvelgia į beveik visus reputacijos veiksnius
Mass media is the most infl uential and disseminates cultural symbols and creates phenomenon of today’s popular culture. Image of various professions as well as motivation to represent them and choose them as a way of life are changing in this culture. Traditionally, profession of a pedagogue is linked to dedication and proper behaviour. This also gives rise to positive reputation aspects that have been particularly clearly dominant in previous centuries. After the changes in culture had occurred, the evaluations of image of profession of a pedagogue possibly changed in the aspect of component of reputation, too. The aim of the article is to complete a research on students’ (girls’) opinion about reputation of pedagogues. The subject of this research is evaluation of reputation of pedagogues. The research on reputation of pedagogues in various aspects has revealed that girls positively evaluate most of them, i.e., they agree with the propositions. Reputation is expressed best in educational excellence of pedagogues in preparing students for olympiads, competitions and contests, in differentiating the exercises to adapt them for students with different faculties. Ability of pedagogues to create various tasks and to prepare students for exams is evaluated very well. Perfect knowledge of the subject, openness to students’ wishes and needs while giving them basic education are emphasized as well. Negative aspects of reputation are given average evaluation, but teachers’ inability to communicate with their students has been emphasized. Hard pedagogical work due to jeering from students has also been observed. Girls, who positively evaluate image of pedagogues, evaluate reputation of pedagogues better as well: in all factors there could be seen indicators of more positive attitude to the research subject. Girls, who have a neutral image of pedagogues in their minds, evaluate nearly all aspects of reputation more negatively
Internet: http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/jmd/10_4_29/bilbokaite_bilbokaite.pdf
Affiliation(s): Šiaulių universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

93
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.