Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/54013
Type of publication: conference paper
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Baranauskaitė, Viktorija;Šinkariova, Liuda
Title: Suaugusiųjų asmenų psichologinė gerovė euro valiutos įvedimo proceso metu
Other Title: Psychological well-being among adults during the transition to European monetary union
Is part of: Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje: Lietuvos psichologų kongresas, 2017 m. gegužės 11-13 d. Vilnius : kongreso pranešimų santraukos. Vilnius : Lietuvos psichologų sąjunga, 2017
Extent: p. 73-74
Date: 2017
Keywords: Psichologinė gerovė;Gerovės pokytis;Euro valiutos įvedimo procesas
ISBN: 9786099560830
Abstract: Eudemoniniu požiūriu paremta psichologinės gerovės samprata – tai sąlyginai naujas tyrimų objektas, apie kurio dinamiškumą vis dar diskutuojama. Atliktu tyrimu buvo siekiama prisidėti prie žinių apie psichologinės gerovės dinamiką plėtimo ir atskleisti psichologinės gerovės dinamikos ypatumus monetariniu pokyčio - lito pakeitimo euro valiuta - proceso metu. Atsižvelgiant į tai, jog gerovės pokytis gali būti susijęs ne tiek su pokyčiu pačiu savaime, kiek su subjektyviu jo vertinimu (Adams ir kt., 2011), į tyrimą buvo įtrauktas nuostatų euro valiutos atžvilgiu komponentas. Metodika. Tyrimui atlikti taikytas longitudinis tyrimo dizainas: klausimynai buvo pateikti du kartus tiems patiems respondentams prieš įvedant euro valiutą (2014 m. gruodžio mėn.) ir po įvedimo (2015 m. vasario-kovo mėnesiais). Tyrime sutiko dalyvauti 220 asmenų, iš kurių klausimyną pirmojo matavimo metu tinkamai užpildė 174 asmenys (79%; 20-76 m.; M=41,02; SD=14,98; 68,5% moterys), antro matavimo metu – 153 asmenys (69,54%). Klausimyną sudarė sociodemografiniai klausimai, Psichologinės gerovės klausimynas (Cronbach alpha pirmo ir antro matavimo metu atitinkamai 0,916; 0,922) (Kazlauskas, Želvienė, 2013) ir Nuostatų euro valiutos atžvilgiu skalė (Cronbach alpha pirmo ir antro matavimo metu atitinkamai 0,857; 0,872) (Muller-Peters ir kt., 2001). Prieš įvertinant psichologinės gerovės dinamiką, pirmiausiai respondentai buvo išskirti į keturias grupes pagal nuostatų euro valiutos atvžilgiu kaitą: stabilios teigiamos nuostatos, stabilios neigiamos nuostatos, teigiamesnėmis tapusios nuostatos, neigiamesnėmis tapusios nuostatos. Toliau psichologinės gerovės dinamika buvo atskirai įvertinama šiose grupėse. Rezultatai. Psichologinė gerovė ir nuostatos euro valiutos atžvilgiu teigiamai siejosi abiejų matavimų metu (atitinkamai r1=0,311; r2=0,502; p<0,001).[...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/54013
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.99 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

146
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

16
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.