Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/54006
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Arlickienė, Vita;Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina;Markšaitytė, Rasa;Endriulaitienė, Auksė;Pranckevičienė, Aistė;Tillman, Douglas R;Hof, David D
Title: Įsitikinimai, emocijos, elgesys: kaip sąveikauja būsimų psichikos sveikatos priežiūros specialistų nuostatos psichikos liga sergančių asmenų atžvilgiu?
Other Title: Beliefs, emotions and intentions: how interact attitudes towards mental illness of future mental health specialists?
Is part of: Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje: Lietuvos psichologų kongresas, 2017 m. gegužės 11-13 d. Vilnius : kongreso pranešimų santraukos. Vilnius : Lietuvos psichologų sąjunga, 2017
Extent: p. 47-47
Date: 2017
Keywords: Psichikos liga sergantys asmenys;Psichikos sveikatos priežiūros specialistai;Tarpusavio bendravimas
ISBN: 9786099560830
Abstract: Psichikos sveikatos priežiūros specialistai turėtų būti pavyzdys visuomenei, kaip reikia bendrauti su psichikos liga sergančiais asmenimis, mažinti stigmatizaciją ir atskirtį ar jaustis psichikos ligomis sergančių asmenų atžvilgiu. Visgi mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad psichikos sveikatos priežiūros specialistų požiūris į sergančiuosius dažnai yra nepalankus ir stigmatizuojantis. Stigmatizuojančias nuostatas dėl psichikos ligos galima apibūdinti per tris komponentus: kognityvinį (apima įvairius įsitikinimus apie asmenis, sergančius psichikos liga), emocinį (apima tokias stigmatizuojančias emocijas, kaip pyktis, gailestis ir baimė) bei elgesio (apima asmens poreikį atsiriboti nuo sergančiųjų psichikos liga). Tačiau dar nėra nustatyta, kaip šie trys komponentai siejasi tarpusavyje. Šiuo tyrimu siekiama įvertinti kognityvinių, emocinių ir elgesio nuostatų dėl psichikos liga sergančiųjų, sąsajas psichologiją ir socialinį darbą studijuojančių asmenų imtyje. Metodika. Tyrime dalyvavo 713 psichologijos (58,6 %) ir socialinio darbo (41,4 %) bakalauro bei magistro studijų programose studijuojantys studentai. Vidutinis tiriamųjų amžius – 23,38 metai. Buvo įvertinti tokie stigmatizuojančių nuostatų komponentai kaip įsitikinimai apie psichikos ligas, stigmatizuojančių emocijų stiprumas ir poreikis atsiriboti nuo psichikos liga sergančių asmenų. Šiems komponentams įvertinti naudojamos: Atsiribojimo nuo psichikos liga sergančių asmenų skalė, Stigmatizuojančių emocijų skalė bei Įsitikinimų dėl psichikos ligos skalė. Šios skalės sukurtos specialiai šiam tyrimui remiantis moksline literatūra ir stigmos sampratomis bei elementais, arba naudojant jau egzistuojančias skales. Rezultatai. Tyrimo rezultatai rodo, kad tik du stigmatizuojančių nuostatų komponentai, emocinis ir elgesio, siejasi tarpusavyje.[...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/54006
Affiliation(s): Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas
Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.05 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

100
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

31
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.