Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/54004
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Šinkariova, Liuda;Alčiauskaitė, Laura;Petrolienė, Raimonda;Zajančkauskaitė, Loreta;Misiūnienė, Jurga
Title: Ar motyvavimo pokalbio konsultacijos yra veiksmingos didinant lėtinėmis ligomis sergančiųjų motyvaciją keisti su sveikata susijusį elgesį?
Other Title: Is motivational interviewing based counselling effective for enhancing motivation to change health behaviour in chronic disease patients?
Is part of: Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje: Lietuvos psichologų kongresas, 2017 m. gegužės 11-13 d. Vilnius : kongreso pranešimų santraukos. Vilnius : Lietuvos psichologų sąjunga, 2017
Extent: p. 48-48
Date: 2017
Keywords: Lėtinėmis ligomis sergantys asmenys;Motyvavimo pokalbis;Su sveikata susijęs elgesys
ISBN: 9786099560830
Abstract: Sveikatai palankaus elgesio laikymasis pagerina lėtinėmis ligomis sergančiųjų sveikimą, tačiau pacientai dažnai stokoja vidinės motyvacijos keisti jiems įprastą elgesį, ir tai nulemia poveikio priemonių neveiksmingumą. Motyvavimo pokalbis (MP) – tai konsultavimo metodas, kuriuo siekiama sužadinti kliento norą keisti sveikatai nepalankų elgesį. Tyrimo tikslas – įvertinti MP efektyvumą didinant lėtinėmis ligomis sergančiųjų motyvaciją keisti su sveikata susijusį elgesį reabilitacijos laikotarpiu ir praėjus 3 mėnesiams po jos. Metodologija: Tyrimo metodas – kvazieksperimentas. Tiriamieji -362 Abromiškių reabilitacijos ligoninės kardiologinioskyriaus (KR) pacientai (264 vyrai ir 98 moterys), iš kurių 191 buvo atsitiktinai priskirti poveikio, o 171 – kontrolinei grupei; bei 134 artrologinio skyriaus (ART) pacientai (40 vyrų ir 94 moterys), iš kurių 73 buvo atsitiktinai priskirti poveikio, o 61 – kontrolinei grupei. Su sveikata susijusio elgesio (alkoholio vartojimo, rūkymo, fizinio aktyvumo, mitybos) pokyčiams išmatuoti naudotas pasirengimo pokyčiams klausimynas (Prochaska, DiClemente, 1986), sudarytas pagal transteorinį modelį ir atspindintis 3 motyvacijos keisti elgesį stadijas: nesusimąstymo, svarstymo ir veiksmo. Tiriamieji klausimynus pildė tris kartus – reabilitacijos pradžioje, pabaigoje ir praėjus 3 mėn. po reabilitacijos. Poveikio grupei per gydymosi laikotarpį buvo taikomos 1–4 MP konsultacijos ir jų elgesio pokyčio stadijos palygintos su kontroline grupe. Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (Sutarties Nr. MIP-081/2014). Rezultatai: Nustatyta, jog MP yra veiksmingas didinant KR pacientų motyvaciją keisti alkoholio vartojimą, fizinį aktyvumą ir mitybą reabilitacijos laikotarpiu, tačiau motyvacija mažinti rūkymą nepakito. [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/54004
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

132
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.