Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/53898
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Račiūnaitė, Rasa
Title: Lietuvių gimtuvių papročių leksikos ypatybės
Other Title: The peculiarities of the lexis in Lithuanian customs of birth
Is part of: Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums. Liepāja : LiePA, 10 (2006)
Extent: p. 102-107
Date: 2006
Keywords: Gimtuvių papročiai;Lietuva;Leksikos ypatybės;Customs of birth;Lithuania;Peculiarities of the lexis
Abstract: Straipsnio objektas - XIX a. pab. – XX a. lietuvių gimtuvių papročių leksika. Straipsnyje aptariamos dvi svarbiausios gimtuvių papročių leksikos grupės – eufemizmai ir frazeologizmai, susiję su nėštumo, gimdymo ir pogimdyminiu periodu. Darbe išryškėja eufemizmų ir frazeologizmų regioniniai savitumai. Gimtuvių papročiuose kilmės požiūriu galima išskirti kelias nėščiosios pavadinimų leksikos grupes: a) savieji frazeologizmai (,šalnos pakąsta”, ,,kojas pašalusi” ,,vilko kųsta”, ,,bitės įgelta”, ,,vėjo pripūsta”, ,,vėju pasibėgusi”, ,,jau nebe viena vaikšto”); b) dialektizmai (,,udroja”, ,,nupumpusi”, ,,palaikė”, ,,pritvinkusi”, ,,vėju pasibėgusi”); c) skolintiniai žodžiai (,,drūta”, ,,baliauna”, ,,su bėda”, ,,su ragaže” ); Gimdymui įvardinti vartotos tam tikros simbolinės formulės, išreikštos frazeologizmais: ,,krosnis sugriuvo“, ,,šeimininkė subyrėjo“, ,,pečius persprogo“, ,,pečių suardė“, ,,puodai pabiro“. Gimdyvei pavadinti galima išskirti dvi svarbiausias leksikos grupes: skolinius (,,palaginė“, ,,radnykė‘‘) ir eufemizmus, kurie vartoti tabuistiniais sumetimais. XIX a. pab.- XX a. pr. Aukštaitijoje ir Dzūkijoje sutinkami zoomorfiniai gimdyvės pavadinimai - vilkas ir meška. Apžvelgus vilko ir meškos simbolius, išryškėja šių gyvūnų semantika. Gimtuvių papročiuose vilkas pasirodo kaip totemas, giminės ir bendruomenės pradininkas. Vestuvių papročiuose jis atlieka mediatoriaus vaidmenį ir siejamas su svetimu, anapusiniu pasauliu. Gyvenimo ciklo papročiuose pastebėtos meškos simbolio sąsajos su erotine sfera
The present article reveals the peculiarities of the lexis in Lithuanian customs of birth at the end of 19th – 20th century. The article discusses the two main groups of the lexis - euphemisms and phraseological units, connected with the pregnancy, childbirth and postnatal period
Internet: https://vb.lituanistikadb.lt:443/LDB:TLITLI:TLITLIJ.04~2006~1367157160334
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

122
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.