Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/53858
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List / Article in Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List (S2)
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Janulionienė, Rasa;Žukauskienė, Judita;Jodinskienė, Milda;Ambrasienė, Daiva;Paulauskas, Algimantas;Kupčinskienė, Eugenija
Title: Selection of RAPD primers for geographically most distinct Lithuanian populations of Impatiens parviflora
Other Title: Geografiškai labiausiai nutolusių Impatiens parviflora populiacijų Lietuvoje APPD pradmenų parinkimas
Is part of: Biologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2011, T. 57, Nr. 3
Extent: p. 130-136
Date: 2011
Keywords: Smulkiažiedė sprigė;Balzaminių šeima;Polimorfizmas;Invazija;Svetimžemės rūšys;Small balsam;Balsaminaceae;Polymorphism;Invasion;Alien species
Abstract: Nedaug tyrimų atlikta aiškinantis Baltijos šalių invazinių augalų rūšių plitimo būdus. Manoma, kad smulkiažiedė sprigė (Impatiens parviflora DC.) pirmą kartą buvo pastebėta Vilniaus priemiesčiuose 1934 m. ir kad ji paplito iš VU Botanikos sodo. Šiuo metu smulkiažiedė sprigė išplitusi žmogaus dažnai lankomose, gyvenamose vietose – miestuose, pakelėse ar kaimo sodybose. Perteklinio drėgnio miškai taip pat yra dažnos smulkiažiedės sprigės augavietės. Mūsų tyrimo tikslas – palyginti prie Lietuvos vakarinės, pietinės, šiaurinės ir rytinės sienų (Karklė, Ratnyčia, Žagarės, Švenčionių) augančios smulkiažiedės sprigės populiacijų genetinę įvairovę su geografine padėtimi. I. parviflora populiacijų genetinės įvairovės vertinimui buvo pasirinktas atsitiktinai pagausintos polimorfinės DNR (APPD) metodas. Iš tirtų trisdešimt APPD pradmenų daugiausiai DNR atkarpų pagamino 222, 250, 269, 340, 474, 516, OPA-20, OPB-7, OPD-20, OPQ-11 pradmenys. Atrinkta ir ištirta dvidešimt individų populiacijoje. Keturiose I. parviflora populiacijose su dešimčia pradmenų susidarė 21–27 % polimorfinių fragmentų, o jų skaičius siekė nuo 40 iki 50. Tarppopuliacinė genetinė įvairovė buvo daug didesnė (82 %) nei populiacijos viduje. Genetinis atstumas tarp populiacijų svyravo nuo 0,349 iki 0,583. Geografiškai skirtingų vietų populiacijų tarpusavio skirtumai atsispindėjo pagal APPD metodą susiformavusiose UPGMA dendrogramose, taip pat analizuojant principines koordinates. Gauti duomenys rodo, kad plintant svetimkraštėms, invazinėms rūšims galimi genetinės įvairovės pokyčiai
Surprisingly little information is available about adaptations of invasive species in the Baltic countries. Since 1934 Impatiens parviflora DC. was recorded in the suburbs of Vilnius, supposedly it escaped from the VU Botanical Garden. Presently I. parviflora belongs to naturalized species of active distribution. In Lithuania, I. parviflora occurs abundantly in man-disturbed localities – urban sites, roadsides or farmyards. Permanently overmoistured gleyic forest sites are also common habitats of I. parviflora. Our study aimed at selection of RAPD primers for evaluation of genetic variability among geographically contrasting four populations of I. parviflora. Populations growing near the western, southern, northern and eastern borders of Lithuania (Karklė, Ratnyčia, Žagarė, Švenčionys) were selected. Randomly Amplified Polymorphic DNA (RAPD) as the most ubiquitous for plant analysis molecular markers type was selected for evaluation of genetic diversity of I. parviflora populations. Among thirty RAPD primers tested, 222, 250, 269, 340, 474, 516, OPA-20, OPB-7, OPD-20, OPQ-11 generated the largest amount of DNA bands and were selected for the analyses. For each population, the percentage of polymorphic bands with ten primers was 21–27 (the lowest for Karklė and the highest for Žagarė population), and the number of polymorphic bands ranged in the interval 40–50. Molecular variance among populations was much higher (82%) than within populations. Varying geographically, populations of I. parviflora were sufficiently distinct according to RAPD based principal component analyses, also by UPGMA dendrograms. Pair-wise genetic distance among these populations ranged from 0.349 to 0.583. The obtained data show that distribution of invasive species might bring changes in genetic diversity
Internet: https://doi.org/10.6001/biologija.v57i3.1878
Affiliation(s): Biologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml16.75 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.