Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/53401
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Mildažienė, Vida;Naučienė, Zita;Krab, K
Title: Cd2+ and Cu2+ ions inhibit cytochrome oxidase in the respiratory chain of liver mitochondria
Other Title: CD2+ IR CU2+ jonai inhibuoja citochromoksidazę kepenų mitochondrijų kvėpavimo grandinėje
Is part of: Biologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla., 2004, nr. 4
Extent: p. 16-18
Date: 2004
Keywords: Liver mitochondria;Kinetic analysis;Respiratory chain;Cadmium ions;Copper ions
Abstract: Anksčiau nustatėme, kad pagrindinė Cd2+ ir Cu2+ jonų (5 µM) poveikio vieta žiurkės kepenų oksidacinio fosforilinimo sistemoje yra kvėpavimo posistemė. Taikydami modulių kinetinę analizę (MKA) kvėpavimo posistemei, nustatėme šių metalų jonų poveikio vietas. Tam tikslui oksidacinio fosforilinimo sistemą suskirstėme į modulius, jungiamus skirtingų tarpinių metabolitų – kofermento Q (KoQ) (KoQ redukuojantį ir KoQ oksiduojantį modulius) ir citochromo c (citochromą c redukuojantį ir citochromą c oksiduojantį modulius). Eksperimentus atlikome su sukcinatą (+ rotenoną) oksiduojančiomis mitochondrijomis, esant 3-iai metabolinei būsenai. Išvada – Cd2+ (5 µM) ir Cu2+ (5 µM) jonai nepaveikė sukcinato dehidrogenazės ir citochromo bc1. Mažėjantį kvėpavimo posistemės aktyvumą, veikiant šių metalų jonams, lemia Cd2+ ir Cu2+ jonų inhibuojantis poveikis citochromo oksidazei
We have determined earlier that the main target of direct toxic action of two metal ions Cd2+ and Cu2+ (5 mM) on oxidative phosphorylation is within the respiratory subsystem. With the aim of localizing the effects of these ions in the respiratory chain, modular kinetic analysis on the level of the respiratory subsystem was performed. To this end, the oxidative phosphorylation system was conceptually divided into modules around different intermediates – coenzyme Q (CoQ) (CoQ-reducing and CoQ-oxidizing modules) and cytochrome c (cytochrome c-reducing and cytochrome c-oxidizing modules). Experiments were performed on rat liver mitochondria respiring with succinate (+ rotenone) in state 3. By the changes induced by ions of both metals in the kinetics of the modules we determined that Cd2+ and Cu2+ did not have any effect on succinate dehydrogenase (SDH) and cytochrome bc1. The inhibition of the respiratory subsystem in both cases was caused by the action of these ions on cytochrome oxidase (COX)
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/publ/1392-0146/2004/4/Bio016_018.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

73
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.