Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/53393
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Legkauskas, Visvaldas
Title: Žmogaus socialinės motyvacijos pagrindai / Visvaldas Legkauskas
Other Title: Basics of person's social motivation
Is part of: Sociologija : mintis ir veiksmas. Klaipėda : KU Sociologijos katedra., 2004, nr. 2
Extent: p. 53-63
Date: 2004
Keywords: Savimonė;Socialinė motyvacija;Socialiniai poreikiai;Identity;Social motivation;Social needs
Abstract: Šame straipsnyje siekiama apibrëži socialinës motyvacijos pagrindus, apibûdinant bazinius socialinius poreikius ir jų tarpusavio ryšius. Baziniu čia vadinamas toks socialinis poreikis, kuris yra ne kultûros produktas, bet bûtina tà kultûrà sukuriančios žmonių grupës susiformavimo sąlyga. Skiriamos trys tokios sąlygos: grupës narių dëmesys vienas kitam, teigiamas vienas kito vertinimas ir rûpinimasis vienas kito gerove. Asmuo šias sàlygas išgyvena kaip dëmesio, pagarbos ir rûpinimosi poreikius. Šie trys poreikiai yra tarpusavyje hierarchiškai susiję. Iš jų mažiausiai svarbus yra dëmesio poreikis, o svarbiausias – rûpinimosi poreikis, nes jo patenkinimas yra bûtina ir pakankama socialinës grupës susiformavimo ir išlikimo sàlyga ir, lyginant su dëmesio ir pagarbos poreikiais, rûpinimosi poreikiui patenkinti reikalingos pačios sudëtingiausios priemonës. Nepaisant tokios dëmesio ir pagarbos poreikių subordinacijos rûpinimosi poreikiui patenkinti, dëmesio ir pagarbos poreikiai turi bûti nagrinëjami kaip atskiri poreikiai, nes jų patenkinimas yra bûtina rûpinimosi poreikio patenkinimo sąlyga ir todël šie poreikiai įgyja savarankišką motyvacinę vertę
Internet: http://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5962/4870
http://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5962/4870
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.49 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

142
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.