Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/53378
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Botanika / Botany (N013)
Author(s): Karpavičius, Jonas
Title: Skirtingų medžių rūšių radialiojo prieaugio savitumai ir jų priklausomybė nuo įvairių veiksnių
Other Title: Rarial growth peculiarities of different tree species and its dependence on various factors
Is part of: Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2004, nr. 4
Extent: p. 23-31
Date: 2004
Keywords: Medžių rūšys;Radialusis prieaugis;Priklausomybė;Biologinės savybės;Klimato ir augaviečių sąlygos;Lietuva;Tree species;Radial growth;Dependence;Biological features;Climate and site conditions;Lithuania
Abstract: Skirtingų medžių radialiojo prieaugio savitumai ir jų priklausomybė nuo įvairių veiksnių. 23 augančių medžių radialiojo prieaugio savitumams nustatyti buvo panaudota per 30 laikinų tyrimo barelių duomenys. Šie tyrimo bareliai buvo parinkti grynuose ir mišriuose pušies, eglės, ąžuolo, maumedžio, uosio, juodalksnio ir beržo medynuose. Parenkant tyrimo barelius vadovautasi keliais principais: kad medynai augtų kuo skirtingesnėse hidrologinio režimo augaviečių sąlygomis, kad bent du analogiškos rūšinės sudėties medynai augtų panašiose augavietėse, kad būtų rūšių įvairovė ir kad dalyje medynų būtų išreikštas medžių ardiškumas ir skirtingas atstumas nuo vandens šaltinių. Atliktieji tyrimai parodė, kad tyrinėtų medžių rūšių radialiojo prieaugio dinamika ir jos savitumai priklauso nuo daugelio veiksnių: biologinių medžių savybių, dirvožemio litologinës sudėties, vandens lygio dirvožemyje, atskirų laikotarpių klimato sąlygų užimamos padėties medyne, medžių amžiaus ir kt. Nustatyta, kad spygliuočiai, išskyrus maumedį,į klimato sąlygų pasikeitimus reaguoja mažiau jautriai, nei lapuočiai medžiai, o dėl pakitusios šaknų sistemos pušys, augančios pelkėse, reaguoja daug jautriau, nei augančios normalaus drėgnumo augavietėse. Į klimato sąlygų pasikeitimus nevienodai reaguoja ir atskiros metinės rievės dalys. Vėlyvasis radialusis prieaugis reaguoja jautriau nei ankstyvasis, o tai yra susiję su atskirų sezonų, kada formuojasi atskiros rievės dalys, hidroterminiu režimu. Taip pat nustatyta, kad nepriklausomai nuo anksčiau minėtų atskirų veiksnių poveikio visos medžių rūšys reaguoja vienodai (neigiamai)į šaltesnes nei norma žiemas, sausus ir vėsius 2–3 metų trukmės, arba normalaus drėgnumo, bet labai sausas atskirų metų klimato sąlygas
For the research of living tree radial growth peculiarities, data on 30 temporary research plots were used. Research plots were selected in pure and mixed stands of pine (Pinus sylvestris L.), spruce (Picea abies (L.) Karsten), oak (Quercus robur L.), larch (Larix sp.), ash (Fraxinus excelsior L.), black alder (Alnus glutinosa L.) and birch (Betula sp.). Several principles were applied for the selection of research plots: stands were chosen in the most different hydrological site conditions, at least two stands of analogous tree composition in similar sites, according to tree species diversity, tree layer and different distance to water reserves. The research has shown that the radial growth dynamics of trees and its peculiarity depend on various factors such as biological features of trees, soil litological composition, water level of the soil, climate conditions in different periods, tree position in the stand, tree age and others. It was established that conifers, except larch, less sensitively than deciduous trees respond to the changes of climate conditions. Due to a changed root system, pines growing in bogs react more sensitively than those growing on fresh stands. Separate parts of annual ring differently respond to changes of climate conditions. Latewood widths are more sensitive than earlywood, depending on season hydrothermal conditions when separate parts of ring are forming. All tree species react equally negatively to cold winters, dry and cool conditions of 2–3 years duration or very dry conditions in a particular year
Internet: http://www.ebiblioteka.lt/resursai/LMA/Ekologija/E-023.pdf
Affiliation(s): Aplinkos tyrimų centras
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.85 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

85
checked on May 1, 2021

Download(s)

11
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.