Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/53268
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Čiegis, Remigijus;Čiegis, Raimondas
Title: Laws of thermodynamics and sustainability of the economy
Other Title: Termodinamikos dėsniai ir ekonomikos darnumas
Is part of: Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : Technologija, 2008, nr. 2(57)
Extent: p. 15-22
Date: 2008
Keywords: Ekonomika;Masės ir energijos tvermė;Termodinamikos dėsniai;Darnumas;Entropija;Eksergija;Neoklasikinė ekonomikos teorija, ekologinė ekonomikos teorija;Ekologinė ekonomikos teorija;Economy;Mass and energy conservation;Laws of thermodynamics;Sustainability;Entropy;Exergy;Neoclassical economics;Ecological economics
Abstract: Šiame darbe nagrinėjamas masės ir energijos tvermės bei termodinamikos dėsnių poveikis ekonomikai. Šiuo tikslu išsamiai išanalizuotas sąryšis tarp termodinamikos teorijos ir ekonomikos teorijos. Pirmiausia aptartas ryšys tarp masės ir energijos tvermės bei - 22 - termodinamikos dėsnių. Tada pateiktas neoklasikinės ekonomikos teorijos požiūris į termodinamiką. Po šios analizės aptartas silpno darnumo ir termodinamikos dėsnių sąryšis. Darbe naudojama sisteminė mokslinės literatūros analizė, taip pat bendroji ir loginė analizė, lyginimo ir apibendrinimo metodai. Sąryšis tarp termodinamikos ir ekonomikos teorijos yra ypač svarbus, kai nagrinėjame ekologinės ekonomikos teorijos klausimus. Iš esmės termodinamikos dėsniai yra tiesiogiai susiję su ekonomika, nes ekonominė veikla didina entropiją. Ekonomikos teorijos ir termodinamikos sujungimas realiame lygyje yra ypač svarbus, tai reiškia, kad ekonominiai procesai tenkina fundamentinius termodinamikos dėsnius, ir bet kokia gyvybinga ekonomikos teorija privalo būti suderinta su termodinamikos postulatais. Kai taikome sisteminį požiūrį išteklių ir aplinkosaugos problemoms, analizę natūralu pradėti nuo termodinamikos klausimų. Daugelio išteklių ir aplinkos problemų esmė siejasi su fundamentiniu masės tvermės dėsniu. Kai analizuojame aplinkos ir ekonomikos sąveiką ir nagrinėjame ekonomiką, tai matome, kad kiekviename gamybos žingsnyje atsiranda atliekų. Kiekvieno laiko periodo atžvilgiu atsiradusių atliekų kiekis yra lygus panaudotų gamtinių išteklių kiekiui. Tai paaiškina pirmasis termodinamikos dėsnis. Aišku, dalį atliekų galime perdirbti į naudingas žaliavas. Taigi medžiagos, iš kurių gaminami produktai, gali būti pakartotinai perdirbtos. Bet kodėl negalima taip sutvarkyti visų atliekų? Kaip tik čia ir svarbus tampa antrasis termodinamikos dėsnis.[...]
The consequences of mass and energy conservation and the laws of thermodynamics for economic activity are analysed. As the objectives, for this content of the relations between thermodynamics and economics is critically investigated. First, the relations between mass and energy conservation and the Laws of Thermodynamics are discussed. Then the analysis of neoclassical economics attitudes to the Laws of Thermodynamics is given. After this the analysis of the concept of weak sustainability and the Laws of Thermodynamics are discussed. Methods of systematic scientific literature analysis, general and logical analysis, comparison and generalization were used as the methods of the research. The relation between Thermodynamics and Economics is a paramount issue in Ecological Economics. Basically, the Laws of Thermodynamics are relevant to the economy because economic activity is entropic. The integration between economics and thermodynamics at the substantive level is of crucial importance because economic processes obey thermodynamic laws and therefore a sound economic theory must be coherent with thermodynamics. When applying a systems perspective to resources and environmental issues, it is natural to start with thermodynamics. Many resources and environmental problems have their roots in fundamental aspect of conservation of matter. When we analyzing the environmenteconomy interaction and taking economy, there in each stage of the production process waste will arise. The amount of waste in any period is equal to the amount of natural resources used. The reason for this equivalence is the First Law of Thermodynamics. But some waste can be converted back to resources. Materials in goods can be recycled. But why not all waste is recycled? It is here that the Second Law of Thermodynamics become relevant.[...]
Internet: http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/11525/6207
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vilniaus universiteto, Kauno humanitarinis fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml13.95 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

5
checked on Apr 24, 2021

Page view(s)

107
checked on May 1, 2021

Download(s)

12
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.