Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/53217
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAdamonienė, Rūta-
dc.contributor.authorTrifonova, Jekaterina-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-06T23:46:14Z-
dc.date.available2018-10-06T23:46:14Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.issn13922785-
dc.identifier.otherVDU02-000004356-
dc.identifier.urihttp://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/11458/6172-
dc.description.abstractSmulkusis ir vidutinis verslas (SVV) Lietuvoje, kaip ir išsivysčiusiame pasaulyje, tampa visuotinai pripaţintu, vienu iš esminių ekonominio augimo ir nacionalinio konkurencingumo didinimo veiksnių. SVV plėtra turi tiesioginę įtaką valstybės gebėjimui lygiavertiškai dalyvauti pasaulio ekonominiuose procesuose, veikiamuose globalizacijos, integracijos ir hiperkonkurencijos jėgų, bei lemia piliečių visuotinės gerovės sukūrimo perspektyvą. Auganti smulkiojo ir vidutinio verslo svarba bei įtaka ekonominiam pasaulinio ūkio vystymuisi lemia didesnį mokslininkų ir valstybės valdymo institucijų dėmesį analizuojant SVV plėtros proc esus, tendencijas ir perspektyvas bei ieškant efektyvių SVV naudos nacionalinei ekonominei ir socialinei plėtrai didinimo būdų. Lietuvoje smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros problemų sprendimas ūkio valdyme uţima svarbią vietą: įkurta Lietuvos SVV plėtros agentūra, sukurti nacionaliniai ir regioniniai verslo plėtros projektai, kuriamos institucijos, privalėsiančios uţtikri nti techninę ir finansinę pagalbą SVV subjektams, realizuojamos tarptautinių inst itucijų SVV rėmimo ir skatinimo programos. Pagrindinis visų šių priemonių tikslas – sukurti palankią aplinką smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą kelia naujų reikalavimuų visiems ekonomikos sektoriams ir SVV. Todėl aktualu įvertinti esamą smulkiojo ir vidutinio verslo situaciją Lietuvoje, identifikuoti problemas, su kuriomis daţniausiai susiduria SVV įmonės, bei pasiūlyti būdus, kaip vystyti SVV sektorių ir spręsti jo finansavimo uţdavinius. Straipsnio tikslas – nustatyti pagrindines smulkiojo ir visutinio verslo plėtros galimybes Lietuvoje. Lietuvoje šiuo metu dar tik formuojasi Vakarų valstybėse (JAV, Vokietijoje, D. Britanijoje ir kt. ES šalyse) nusistovėję smulkiojo verslo rėmimo modeliai. [...]lt
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to identify development possibilities of small and medium sized business in Lithuania. The analysis includes the discussion of the peculiarities of state financial support in Lithuania. The major forms of state support, such as tax exemptions; financial support: credits on easy terms, total or partial covering of interest rate, guarantee reassurance and sponsion, credit insurance, risk venture capital investments in SME, compensation of some expenditures (such as firm establishment, researches, guarantee taxes, credit insurance fees, quality certification and etc.), subsidies for the creation of workplaces; easy term consultations, trainings, qualification improvement and re-skilling for firms owners and employees and employers; business incubators, business centers, technological parks and their offered services: INVEGA (SCS Investment and business Guarantees), SME Development Funds are presented. Some other national, county and municipal support forms are defined. As the opportunities of this paper are rather limited and don’t allow to evaluate SMEs position on Lithuanian level, Kaunas county was selected with the hope that through the survey results it could be possible to understand the common tendencies for SMEs in Lithuania. The next section presents the research of Kaunas district SME, which helped to identify the main problems of this sector and allow foreseeing some possible methods for the current situation improvement. [...]en
dc.description.sponsorshipKauno technologijos universitetas-
dc.description.sponsorshipSocialinių mokslų fakultetas-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 16-21-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofEngineering economics = Inžinerinė ekonomika. Kaunas : Technologija, 2007, no. 1(51)-
dc.relation.isreferencedbySocial Sciences Citation Index (Web of Science)-
dc.relation.isreferencedbyBusiness Source Complete (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyIBSS-
dc.relation.isreferencedbyCEEOL-
dc.subjectSVV plėtralt
dc.subjectFinansinė paramalt
dc.subjectVerslo inkubatoriuslt
dc.subjectVerslo centraslt
dc.subjectSME developmenten
dc.subjectFinancial supporten
dc.subjectBusiness incubatoren
dc.subjectBusiness centeren
dc.subject.classificationStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)-
dc.subject.otherEkonomika / Economics (S004)-
dc.titleThe state support for small and medium sized companies : general and practical aspects of Lithuaniaen
dc.title.alternativeValstybės parama smulkiajam ir vidutiniam verslui: bendras ir praktinis aspektailt
dc.typeresearch article-
dc.identifier.isiWOS:000207550100002-
dcterms.bibliographicCitation27-
dc.date.updated2020-02-05T12:00Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "4356"}, "publisher": {"name": "Technologija", "list": false}, "db": {"clarivate": true, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1392-2785"], "code": "S1", "subject": ["S004"], "url": ["http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/11458/6172"], "country": "LT", "language": "en", "area": "S", "original": true, "pages": 6, "sheets": 0.429, "timestamp": "20200205120023.0", "account": {"year": 2007, "late": false}, "na": 2, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.5, "name": "Kauno technologijos universitetas", "id": "111950581"}], "lname": "Adamonienė", "fname": "Rūta", "status": "0", "name": "Adamonienė, Rūta"}, {"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Socialinių mokslų fakultetas", "id": "07", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0"}}], "id": "92735EED39F074952339EB8D2BFAC469", "lname": "Trifonova", "fname": "Jekaterina", "status": "0", "name": "Trifonova, Jekaterina"}]}-
local.typeS-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptSocialinių mokslų fakultetas-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 1

8
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

84
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.