Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/53201
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Dereškevičiūtė, Sigita;Kazlauskienė, Asta
Title: Emocijos: jų atpažinimas ir kai kurie akustiniai požymiai
Other Title: Emotions: recognition and some acoustic features
Is part of: Baltistica : baltų kalbotyros žurnalas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016, T. 51, nr. 1
Extent: p. 129-148
Date: 2016
Note: eISSN: 2345-0045
Keywords: Lietuvių kalba;Eksperimentinė fonetika;Pagrindinės emocijos;Fonetinė emocijų raiška;Pagrindinio tono dažnis;The aim of the current research is to identify the main phonetic features related to the fundamental frequency changes of vocally expressed basic emotions (sadness, happiness, surprise, fear, disgust, anger) and to determine the recognition of these emotions. To achieve this, human evaluation and acoustic analysis of the phonetic properties were performed. The analysis of phonetic features revealed that similar emotions shared similar acoustic properties in all four speakers (for instance, speech associated with negative emotions was characterized by having a lower pitch, narrower F0 range and so on). Furthermore, the results of the acoustic analysis agree with the data of the perception test – the emotions are easier to recognize when their acoustic properties are most prominent: happiness and sadness were identified correctly most of the time because their phonetic features differentiated most (sadness was characterized by lowest F0 values, happiness – by the highest F0 values). Emotions that shared similar pitch values tended to be confused;Lithuanian language;Experimental phonetics;Basic emotions;Phonetic expression of emotions;Fundamental frequency
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti svarbiausius fonetinius bazinių emocijų (liūdesio, džiaugsmo, nuostabos, baimė, bjaurėjimosi, pykčio) požymius, susijusius su pagrindiniu tonu, ir kaip šie požymiai koreliuoja su emocijų atpažinimu. Tam buvo atliktas audicinis tyrimas ir akustinė fonetinių požymių analizė. Audiciniame tyrime dalyvavo 42 infomantai, kurie turėjo atpažinti keturių profesionalių aktorių šešiomis pagrindinėmis emocijomis perskaitytas frazes. Rezultatai rodo, kad bendras emocijų atpažinimas yra neblogas (81 proc.). Geriausiai informantai atpažįsta liūdesį (96 proc.), gerai atskiriamas džiaugsmas (92 proc.), baimė (88 proc.), nuostaba (85 proc.), pyktis (82 proc.), prasčiausiai – bjaurėjimasis (47 proc.). Pastarąjį informantai buvo linkę laikyti liūdesiu ir džiaugsmu. Pyktis kai kada buvo palaikytas bjaurėjimusi ar džiaugsmu, nuostaba – džiaugsmu ir baime. Akustiniam tyrimui buvo pasirinkta įvertinti ir palyginti keturis pagrindinio tono dažnių (F0) rodiklius: pagrindinio tono dažnių vidurkį (MF0), standartinis nuokrypį (F0SD), maksimumą (F0max) ir diapazoną (F0 diapazonas). Siekiant nustatyti, kokie fonetiniai požymiai geriausiai apibūdina ir skiria emocijas, atlikta statistinė akustinių požymių analizė: vienfaktorinė daugiamatė dispersinė analizė (MANOVA) ir vienfaktorinė dispersinė analizė (ANOVA). Tiriamąją medžiagą sudarė tie patys įrašai, kurie buvo naudojami audiciniame eksperimente. Akustinės analizės rezultatai daugeliu atveju rodė tas pačias tendencijas kaip ir audicinio tyrimo – lengviausiai atpažįstamos tos emocijos, kurių akustiniai požymiai ryškiausi, artimos emocijos pasižymi panašiomis fonetinėmis ypatybėmis (pavyzdžiui, neigiamoms emocijoms būdingas žemas MF0, siauras diapazonas ir pan.).[...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/53201/2/ISSN%202345-0045_2016_V_51_1.PG_129-148.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/53201
Affiliation(s): Lituanistikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.61 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

127
checked on May 1, 2021

Download(s)

63
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons